HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ZDRÁHAL Ivo, CHMELÍKOVÁ Gabriela, BEČVÁŘOVÁ Věra
(Mendelova univerzita v Brně)

Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii
Profitability of Sugar Industry in European Union


This paper investigates the profitability of sugar industry in the European Union over the period between 2006 and 2015. For this purpose, the level and change in the return on assets was analysed using a set of sugar processing companies. AMADEUS, the trans-European database compiled by Bureau van Dijk Electronic Publishing, was used as the main data source of the company data. Out of a total number of 183 companies belonging to the NACE 1081 classification, a sample of 50 companies was selected to appropriately represent the sugar processing companies in the European Union. The results of the analysis point to the ability of the European sugar industry to effectively generate profit from the invested capital (at EU level). However, there are differences in the profitability of total assets among the companies, including their ability to respond to price changes on the European and world markets.

Key words: European Union, sugar, sugar sector, ROA, return on assets.


Cílem příspěvku je vyhodnotit úroveň a dynamiku výkonnosti odvětví cukrovarnictví v Evropské unii. Za tímto účelem byla provedena analýza úrovně a vývoje rentability celkového vloženého kapitálu u vybraného souboru podniků mezi roky 2006 až 2015. Informace pro analýzu byly čerpány z databáze AMADEUS. Z celkového počtu 183 společností patřících do klasifikace NACE 1081, byl zvolen vzorek 50 podniků, které vhodně reprezentují podniky vyrábějící cukr v Evropské unii. Výsledky analýzy poukazují na schopnost evropského cukrovarnictví efektivně zhodnocovat vložený kapitál (na úrovni celku). Mezi podniky však existují rozdíly v rentabilitě celkového vloženého kapitálu, včetně reakcí na cenové pohyby na evropském a světovém trhu.

Klíčová slova: Evropská unie, cukr, cukerní sektor, ROA, rentabilita celkového vloženého kapitálu.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (1): 30–35.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz