HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav

Alegorie a jiná výtvarná díla v oblasti cukrovarnictví (část 1.)
Allegory and Other Artworks in Sugar Industry (Part 1)


The article introduces allegorical sculptures of sugar industry created mainly by the sculptors Růžička and Sucharda that were displayed at Prague exhibitions in 1891 and 1895, together with another artwork exhibited in Paris in 1900. Other works by other authors are also listed, related to our sugar industry and beet cultivation. The article also gives brief biographies of the authors, who created not only the artworks described but also other works that still exist today as valuable cultural heritage.

Key words: sugar industry, beet cultivation, allegory, statue, sculpture, fine art, Stanislav Sucharda, Jan Evangelista Růžička.


Článek seznamuje se sochami alegorií cukrovarnictví, především od sochařů Růžičky a Suchardy, které byly vystavovány na pražských výstavách v roce 1891 a 1895, i další na pařížské expozici 1900. Jsou však uvedena i jiná umělecká díla od dalších tvůrců se vztahem k našemu cukrovarnickému průmyslu či řepařství. Nechybí krátké životopisy umělců, kteří vytvořili popsaná i další díla přetrvávající do dnešních dnů jako vzácné kulturní památky.

Klíčová slova: cukrovarnictví, řepařství, alegorie, socha, plastika, výtvarné umění, Stanislav Sucharda, Jan Evangelista Růžička.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (5–6): 228–236.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz