HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NESIBA Jiří1, ČUHLOVÁ Renata2
(1Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií; 2Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta)

CSR management v cukrovarnictví severní a jižní Číny dle kritérií Water Footprint
CSR Management in Sugar Industry of Northern and Southern China according to Water Footprint Criteria


The methodology of Water Footprint makes it possible to compare water intensity and efficiency of water management in sugar industry. It measures water footprint of sugar plant cultivation (green footprint), water footprint of sugar production and sugar plant processing (blue water footprint) and waste water footprint during sugar processing and distribution (gray water footprint). Based on the sum of the partial water footprints, the paper shows the resulting water footprint of one tonne of sugar. The authors use the case of present-day China to compare water footprints of beet sugar and cane sugar production. Beet sugar grown in North China has significantly lower water footprint (green and blue) than cane in the southern regions. Water footprint is a tool to measure the performance of CSR management that includes water conservation and sustainable development of agriculture in times of hazardous lack of fresh water in the future.

Key words:water footprint, China, cane sugar, beet sugar, CSR management.


Metodika vodní stopy (Water Footprint) umožňuje komparovat vodní náročnost a efektivitu vodního hospodářství i v oblasti cukrovarnictví. Měří vodní stopu pěstování cukrodárných rostlin (zelená stopa), vodní stopu výroby cukru a zpracování plodiny v cukrovarech (modrá vodní stopa) a vodní stopu odpadních vod při výrobě a distribuci cukru (šedá vodní stopa). Součtem dílčích vodních stop lze propočítat výslednou vodní stopu na výrobu jedné tuny cukru. Na příkladu dnešní Číny tak autoři srovnávají odlišné vodní stopy při výrobě řepného cukru a cukru třtinového. Řepný cukr pěstovaný na severu má výrazně nižší stopu (zelenou a modrou) než třtina na jihu země. Vodní stopa je nástrojem jak měřit výkonnost CSR managementu, tedy přístupu řízení, který zohledňuje šetření vodou a udržuje udržitelný rozvoj zemědělství v době rizik nedostatku sladké vody v budoucnu. 

Klíčová slova: vodní stopa, Čína, třtinový cukr, řepný cukr, CSR management.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (7–8): 286–291.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz