HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, ROŽNOVSKÝ Jaroslav2, MUŠKA Antonín jr.3, MUŠKOVÁ Anna3
(1Komora zemědělských poradců ČR, 2Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, 3Brno)

Historie lihovarnictví v Čechách do roku 1956
History of Distilleries in Bohemia – Historical Overview until 1956


The presented work deals with the development of cooperative distilleries in Bohemia from the earliest period to 1956. It is divided into two parts, from the earliest period to 1918 and from 1919 to 1956. Even before the First World War, this sector was very well developed in the monitored area. The First World War meant a significant limitation to further development and reconstruction took quite a long time. However, later on, the industry developed very dynamically and the years 1934–1938 can be seen as the peak period. There is very little information from the Second World War and the post-1945 period. The year 1952, when the distilleries were nationalized, can be considered a turning point in their development.

Key words: ethanol, distillery, cooperative, Bohemia.


Je předložena práce, která se zabývá vývojem družstevních lihovarů v Čechách od nejstaršího období do roku 1956. Je zde provedeno rozdělení na dvě období, a to od nejstarší doby do roku 1918 a 1919–1956. Již před první světovou válkou bylo toto odvětví na sledovaném území na velmi dobré úrovni. První světová válka znamenala značné omezení vývoje. Obnova trvala velice dlouho. Ovšem později se toto odvětví rozvíjelo velmi dynamicky a za vrchol lze považovat období let 1934–1938. Z období druhé světové války a po roce 1945 máme velmi málo informací. Za zlom v rozvoji lihovarů lze považovat rok 1952, kdy došlo ke znárodnění lihovarů.

Klíčová slova: ethanol, lihovar, družstvo, Čechy.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (9–10): 346–348.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz