HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, POKORNÁ Irena, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Světový obchod s bílým cukrem
The World Trade of White Sugar


This article analyses the development of value, volume and commodity structure of the world trade of white sugar. It also deals with the competitiveness of chosen countries and regions together with the position of refined sugar in the whole export structure and touches the problem of different contract prices in chosen countries.
White sugar is a very important part of the world agricultural and food trade and represents 45 % of the volume of all sugar traded worldwide; its final value is even higher – c. 55 %. Within the last 50 years we have witnessed a significant increase in the world trade of white sugar. The value of the trade has reached 11 billion USD and the traded quantity 21.5 m tons. The territorial structure of the world trade of white sugar has undergone major changes in the last decades.

Key words: white sugar, competitiveness, value, volume, export, development, price.

Článek analyzuje vývoj hodnoty, množství a komoditní struktury světového obchodu s bílým cukrem. Předmětem analýzy je také problematika konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a regionů. V neposlední řadě příspěvek zmiňuje i problematiku ceny uzavřených obchodních kontraktů a postavení rafinovaného cukru v rámci vlastní exportní struktury.
Bílý cukr představuje v současné době výraznou položku světového obchodu s potravinami. Tvoří zhruba 45 % objemu světového obchodu s cukrem. Ještě vyšší podíl má pak bílý cukr na výsledné hodnotě světového obchodu s cukrem, cca 55 %. Během posledních 50 let se obchod s bílým cukrem výrazně navýšil. Hodnota světového obchodu dosáhla cca 11 mld. USD a obchodované množství se navýšilo až na přibližně 21,5 mil. t. Teritoriální strukturu světového obchodu s bílým cukrem se velmi výrazně utvářela v posledních desetiletích.

Klíčová slova: bílý cukr, konkurenceschopnost, hodnota, objem, export, vývoj, cena.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (3): 86–89.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz