HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAKAUFOVÁ Lenka
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, referát semenných okopanin)


Odrůdy cukrovky registrované v roce 2012
Sugar Beet Varieties Registered in 2012


The tests were based in six localities and on two systems of cultivation; with and without fungicidal treatment. The treatment is realized in three terms in compliance with the methodology. Yields in some localities reached almost 100 t/ha and average sugar content 18 %. Six new varieties will be entered into the Czech Directory of Varieties; five are standard and one is immune to beet-cyst nematode. To be registered it is necessary to reach an index of min. 101.5 at least in one system of cultivation after three years of testing; in two-year testing of standard varieties as well as the ones immune to beet-cyst nematode, the index must be min. 102.0 after both the test-years in the same variety.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration, registration test of varieties, Czech Directory of Varieties.

Pokusy byly založeny na šesti lokalitách ve dvou systémech pěstování, s fungicidním ošetřením a bez ošetření. Ošetření se provádí podle metodiky ve třech termínech. Výnos na některých lokalitách byl až 100 t/ha a cukernatost v průměru 18 %. Do Státní odrůdové knihy bude v roce 2012 nově zapsáno 6 odrůd, z toho 5 klasických a 1 s odolností k háďátku řepnému. Pro registraci po třech letech zkoušení bylo nutné dosažení hodnoty indexu min. 101,5 alespoň v jednom systému pěstování, po dvouletém zkoušení u odrůd tradičních i s odolností k háďátku řepnému musí být hodnota indexu min. 102,0 po oba roky zkoušení v téže variantě.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace, odrůdové registrační zkoušky, Státní odrůdová kniha ČR.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (2): 46–49.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz