HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMEJTKOVÁ Andrea, CHLÁDEK Ladislav
(Česká zemědělská universita v Praze, Technická fakulta)

Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi
Input Characteristics for Selected Slow-Moving Agitators in Model Suspension


In the work is by measuring constructed input characteristics of slow-moving agitators for mixing in a model suspension. An atypical paddle agitator, anchor and frame agitator were used. The suspension was prepared from water and barley meal of defined particle size and volume concentration. The acquired input characteristics were compared with input characteristics of standard agitators. Various methods of suspension viscosity calculation have been verified.

Key words: Slow-moving agitators, agitator input, input characteristic, model suspension, suspension density, suspension viscosity.


V práci jsou na základě měření sestrojeny příkonové charakteristiky pomaloběžných míchadel při míchání v modelové suspenzi. Bylo použito atypické lopatkové míchadlo, kotvové a rámové míchadlo. Suspenze byla připravena z vody a ječného šrotu o definované velikosti částic a objemové koncentraci. Získané příkonové charakteristiky byly porovnány s příkonovými charakteristikami normalizovaných míchadel. Byly ověřeny různé způsoby výpočtu viskozity suspenze.

Klíčová slova: Pomaloběžná míchadla, příkon míchadel, příkonová charakteristika, modelová suspenze, hustota suspenze, viskozita suspenze.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (9–10): 304–306.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz