HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SLAVÍČEK Pavel, SIKORA Pavel, VRÁBLÍK Milan
(Moravskoslezské cukrovary, a.s.)

Kampaň 2011/2012 v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Beet Sugar Campaign 2011/2012 in Hrušovany nad Jevišovkou Sugar Factory, Moravskoslezské cukrovary, a.s.


Description of record-breaking results of campaign 2011/2012 in Hrušovany nad Jevišovkou sugar factory (Moravskoslezské cukrovary, a.s.). The factory with capacity 5,000 t/d beet, processed 527,000 t of conventional sugar beet and almost 50,000 t of bio-beet in 108 days. The “Crown Sugar”,  brand produced by Hrušovany sugar factory is high quality which is shown in biosugar parameters detailed in the article. The article also describes the most important investments realized before the campaign of 2011/2012 (Maguin beet slicer, mini-silo, cooling towers adjustment, A-vacuum pan calandria modernization etc.). At the same time the article presents an investment outline for campaign 2012/2013; these investments aim to lower the energy intensity of the production and to protect the environment (fuel base change, boiler adjustment etc.). Another important step is modernization of transport routes of moist sugar and a new sugar milling station.

Key words: Hrušovany nad Jevišovkou, Agrana, campaign, campaign length, biosugar, quality of biosugar, silo, beet slicer, vacuum pan, cooling tower, lorry weight, boiler room, sugar milling station, noisiness, certificates.


Popis rekordních výsledků během kampaně 2011/2012 v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou (Moravskoslezské cukrovary, a.s.). Závod, který má kapacitu 5 000 t/d ř., zpracoval během 108 dnů 527 tis. t konvenční cukrovky a téměř 50 tis. t biořepy. „Korunní cukr“, který vyrábí hrušovanský cukrovar, je na vysoké úrovni, o čemž svědčí i parametry biocukru, které jsou v článku podrobně uvedeny. Jsou popsány také nejdůležitější investiční akce realizované před kampaní 2011/2012 (řezačka Maguin, expediční minisilo, úprava chladicích věží, modernizace topné komory A zrničů aj.). Současně jsou nastíněny investiční akce pro kampaň 2012/2013, které mají za cíl především snížit energetickou náročnost výroby a ochranu životního prostředí (změna palivové základny, úprava kotlů apod.). Další významnou akcí je modernizace dopravních cest mokrého cukru a nová mlýnice na cukr.

Klíčová slova: Hrušovany nad Jevišovkou, Agrana, kampaň, délka kampaně, biocukr, kvalita biocukru, silo, řezačka řepy, zrnič, chladicí věž, váhy nákladních aut, kotelna, mlýn na cukr, hlučnost, certifikáty..

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (7–8): 226–228.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz