HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VOJTÍŠEK Michal, MAZAČ Martin, LAURIN Josef
(Technická univerzita v Liberci )

Výfukové škodliviny konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85
On-road Exhaust Emissions from an Ordinary Gasoline Engine Operating on E-85


Bioethanol, in the form of E-85 (fuel containing 85 % of ethanol mixed with 15 % of gasoline and various additives), is typically used in “Flexible Fuel Vehicles”. In the Czech Republic, due to its favorable price, it is also used, as E-85 or mixed with gasoline, in ordinary engines without any modifications or adjustments. In this study, an older Škoda Felicia car with fuel-injected spark ignition engine with a three-way catalyst was operated alternately on gasoline and on E-85 on a hilly urban and rural route. Exhaust emissions of carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NOx) and total particulate matter (PM) mass and length were measured with a portable, on-board monitoring system. Multiple runs were made on each fuel to verify test-to-test repeatability. The engine control unit has remarkably well adapted to E-85 by increasing the fuel injector pulse width, so that the engine operated mostly at stoichiometric ratio on both gasoline and E-85. Operation on E-85 has resulted, compared to gasoline, in about 60 % lower emissions of CO, three times higher emissions of NOx, comparable emissions of HC, slightly higher particulate mass, and slightly lower total particle length.

Key words: bioethanol, E-85, exhaust emissions, PEMS, spark ignition engine, engine adaptation, particulate emissions, particle length, alternative fuels.

Jednou z možností uplatnění bioetanolu pro pohon zážehových motorů je palivo E-85 určené zejména pro motory „Flexible Fuel Vehicles“. E-85 je však díky příznivé ceně využíván i v běžných, konstrukčně neupravených motorech. V této studii byl běžný osobní automobil Škoda Felicia vybavený motorem s elektronickým vstřikováním paliva a třícestným katalyzátorem provozován na příměstské hornaté trase na E-85 a na benzin. Emise oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM) byly měřeny za běžného provozu přenosným měřicím zařízením umístěným na palubě vozidla, další údaje byly vyčítány z palubní diagnostiky. Výsledky poukazují na velmi dobrou adaptaci elektronické řídící jednotky, díky které byl motor provozován na přibližně stechiometrickou směs palivo-vzduch na obě paliva. Při provozu na E-85 byly oproti provozu na benzin zjištěny o 60 % nižší emise CO, přibližně třikrát vyšší emise NOx, zatímco emise HC byly srovnatelné. Celková hmotnost emitovaných částic byla mírně vyšší a celková délka částic mírně nižší.

Klíčová slova: bioetanol, E-85, výfukové emise, PEMS, zážehový motor, adaptace motoru, emise částic, délka emitovaných částic, alternativní paliva.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (4): 146–150.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz