HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACHAR Ivo, PECHANEC Vilém
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Usazovací pole cukrovarů – významná refugia biodiverzity ptáků zemědělské krajiny střední Moravy
Sugar Factory Settling Fields as Important Refuges of Biodiversity of Birds in Agricultural Landscape of Central Moravia Region (Czech Republic)


The paper aims to draw attention to the fact that settling fields of sugar factories may play a positive role in environmental conservation. Habitats of settling fields situated within intensively cultivated agricultural landscapes represent highly interesting ornithological sites where a number of wild bird species typical of those agricultural landscapes occur. The paper presents a concise summary of an ornithological survey conducted in two settling fields of former sugar factories in Drahanovice and Kojetín (Central Moravian Region). The presented study shows that in the context of declining abundance of bird populations in the European agricultural landscapes, the settling fields of sugar factories fulfil the landscape-ecological functions of bird biodiversity refuges.

Key words: agricultural landscape, birds, biodiversity, settling fields, sugar factory.


Cílem článku je upozornit na skutečnost, že usazovací pole cukrovarů mohou mít významný pozitivní přínos v ochraně životního prostředí. Biotopy usazovacích polí cukrovarů představují v intenzívně obhospodařované zemědělské krajině ornitologicky zajímavé lokality, v nichž se vyskytuje řada druhů volně žijících ptáků zemědělské krajiny. Článek předkládá stručné výsledky výzkumu ornitocenózy dvou lokalit usazovacích polí bývalých cukrovarů v Drahanovicích a Kojetíně (region střední Moravy, Česká republika). Prezentovaná studie ukazuje, že v kontextu snižující se početnosti populací ptáků v zemědělské krajině Evropy plní usazovací nádrže cukrovarů krajinně-ekologické funkce významných refugií biodiverzity ptáků.

Klíčová slova: biodiverzita, cukrovar, ptáci, usazovací pole, zemědělská krajina.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (5–6): 199–201.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz