HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, POKORNÁ Irena, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Analýza konkurenceschopnosti vzájemného obchodu se surovým a bílým cukrem mezi jednotlivými regiony světa
Regional Analysis of Competitiveness of Raw and White Sugar


The aim of this paper is to analyse the territorial structure of the world trade of raw and white sugar in the year 2009. We have analysed the import and export flows among selected world regions. The emphasis was put on bilateral trade between Europe, Latin and North America, Asia, Oceania and Africa. We have also focused on different regional integration agreements. Beyond analysis of export and import we have also employed the Lafay index for competitive advantage. Our results show the existence of significant differences at the world sugar market. We can also confirm the leading position of the countries of Latin America in the world sugar trade.

Key words: competitiveness, regions, export, import, balance, raw sugar, white sugar, trade.

Příspěvek podrobně analyzuje teritoriální strukturu světového obchodu s bílým a surovým cukrem v roce 2009. Analyzovány jsou exportní a importní toky charakterizující obchodní výměnu mezi vybranými regiony světa. Důraz je kladen zejména na vzájemnou obchodní výměnu realizovanou mezi Evropou, Latinskou a Severní Amerikou, Asií, Oceánií a Afrikou. V neposlední řadě je analyzována bilance vzájemné obchodní výměny mezi jednotlivými regionálními uskupeními. Zkoumaní v tomto směru je ještě navíc doplněno analýzou komparativních výhod (Lafay index) charakterizujících vzájemnou obchodní výměnu mezi jednotlivými regiony světa. Získané výsledky pak potvrzují existenci výrazných distorzí na světovém trhu s cukrem a dále pak i dominantní postavení zemí Latinské Ameriky v rámci světového obchodu s cukrem.

Klíčová slova: konkurenceschopnost, regiony, export, surový cukr, bílý cukr, obchod.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (4): 141–145.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz