HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMRČKA Luboš1, HÖNIG Vladimír2, HROMÁDKO Jan2
(Vysoká škola ekonomická v Praze1, Česká zemědělská univerzita v Praze2 )

Kde je budoucnost cukrovarnictví v České republice
Where is the Future of Sugar Industry in the Czech Republic


Based on the development in the production of and the demand for sugar, and on the development on the global sugar market, the author comes to the conclusion that within a few years European sugar industry and sugar beet production could be changed in such a way to make them fully competitive with the world producers. However, the current version of the CMO reform cannot lead to at least inner competition within EU-27, which is hindered by national quota system. Though the reforms carried out so far have led to meeting some targets – namely the decrease in minimum sugar price and minimum sugar beet buyout price, they are failing to prepare European sugar industry as a whole for the real global competition. Nonetheless, with regard to the overall liberalization of the international trade, within a relatively short period of time, sugar trade will be necessarily liberalized as well, despite the fact that the reforms carried out in the EU so far have not helped the cause.

Key words: sugar industry, sugar regime, sugar, sugar beet, sugar cane, ethanol, sugar market, SOT of sugar.


Práce na základě vývoje v oblasti produkce a poptávky cukru a vývoje na světovém trhu s cukrem dochází k závěru, že ve výhledu několika let by bylo možné posunout evropské cukrovarnictví a také pěstování cukrové řepy do takového stavu, který by umožnil jejich plnou konkurenci vůči světovým producentům. Nicméně současná podoba reformy SOTC nemůže vést k tomu, aby se v rámci EU-27 uskutečnila alespoň vnitřní soutěž, které brání systém národních kvót. Dosavadní reformy tak sice vedly ke splnění některých cílů – totiž především ke snížení minimální ceny cukru a minimální výkupní ceny cukrové řepy, ale jako celek nemůže připravit evropské cukrovarnictví na situaci skutečné globální soutěže. Práce však na základě zkušeností s celkovou liberalizací světového mezinárodního obchodu dochází k tomu, že během relativně historicky krátké doby bude obchod s cukrem nutně liberalizován, a to navzdory faktu, že dosavadní reformy uskutečněné v rámci EU tomu nepřispívají.

Klíčová slova: cukrovarnictví, cukerní pořádek, cukr, cukrová řepa, cukrová třtina, etanol, trh s cukrem, SOTC.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (5–6): 193–198.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz