HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František, KREJCAR Zdeněk1, JAKL Alois2, LAMPÍŘ Lubomír3, KAZDA Jan4, ROŽNOVSKÝ Jaroslav5, MUŠKA Antonín (nejmladší)
(1Sumi Agro Czech s.r.o., 2Agrapojišťovna, 3Vinařství Sádek, 4ČZU Praha, 5Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno)

Škodlivé výskyty ponrav chrousta obecného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2008
Damaging Presence of Cockchafer (Melolontha Melolontha) Larvae on Sugar and Fodder Beet in the Czech Republic – Historical Summary until 2008


Cockchafer (Melolontha Melolontha) larvae were typical sugar beet pest in the Czech Republic. This article summarizes the most important damages caused by this pest on beet crop till 2008. Significant damages occurred mainly until mid-1970s, the last one is from 1974. Today, cockchafer is considered less important sugar beet pest in the Czech Republic as will also be in near future.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, Cockchafer.


Larvy chrousta byly typickým škůdcem cukrovky v České republice. Článek shrnuje nejdůležitější škody způsobené tímto škůdcem na řepě až do roku 2008. K významným škodám docházelo do poloviny 70. let, poslední je zaznamenána v roce 1974. Dnes je chroust považován v ČR za méně významného škůdce cukrové řepy a stejně tomu bude v blízké budoucnosti.

Klíčová slova: cukrová řepa, krmná řepa, poškození, chroust obecný.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (9–10): 296–299.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz