HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠÁRKA Evžen
(VŠCHT Praha, Ústav sacharidů a cereálií)

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu – vznik, využití a optimalizace parametrů
By-products of Sugar and Starch Factories – Genesis, Use and Quality Optimization


The paper based on personal experience of the author focuses on new potential applications of three selected food by-products – carbonation mud and molasses coming from sugar industry and also of wheat B-starch from starch industry – and on optimization of their process parameters. Genesis and physico-chemical properties are therefore studied in detail.

Key words: carbonation mud, molasses, B-starch, waste recovery.


Článek na základě osobních zkušeností autora popisuje nové možnosti využití vybraných tři vedlejších potravinářských produktů – saturačního kalu a melasy z cukrovarnického průmyslu a dále pšeničného B-škrobu z průmyslu škrobárenského – a navrhuje možnosti optimalizace jejich procesních parametrů. K tomuto účelu je studován jejich vznik a fyzikálně-chemické vlastnosti.

Klíčová slova: saturační kal, melasa, B-škrob, využití odpadů.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (9–10): 307–312.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz