HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(Českomoravský cukrovarnický spolek, Svaz lihovarů České republiky)

Výroba cukru 2011/2012 – svět, Evropa, Česká republika
Sugar production 2011/2012 – World, Europe, Czech Republic


While sugar cane still remains the world’s no. 1 crop for sugar production, its use for this purpose has been stagnating. Sugar beet, on the other hand, continues to show both qualitative and quantitative growth potential. Last year’s world sugar production was in excess of 172 million metric tons; its consumption amounted to 169 million metric tons. Sugar consumption is up by about 2 %, i.e., by 3 million metric tons. Since the Sugar Common Market Organization reform, the EU has been showing an annual deficit of 3–4 million mt. The Commission deals with this by importing sugar from third countries. Importation is done on the basis of reduced-duty tenders, duty-free imports, and industrial sugar imports. The last campaign was exceptional in the Czech Republic; 565,000 mt of sugar were produced, thereof 372,000 mt of quota sugar and 193,000 mt of out-of-quota sugar. The quantity of beet processed for sugar production amounted to 3.9 million metric tons, at an average yield of 78.56 mt/ha, and 17.32 % average sugar content. As for bioethanol production, 90 % of all production capacities are to be found in North, Central, and South America. In the Czech Republic, 120 million litres of bioethanol were produced in 2010, compared to 90 million litres in consumption.

Key words: Czech Republic, sugar production, sugar consumption, sugar beet, sugar industry, alcohol industry, sugar, bioethanol, EU, quota.


Plodinou číslo jedna pro výrobu cukru ve světě zůstává cukrová třtina, nicméně její využití pro výrobu cukru stagnuje. Naproti tomu cukrová řepa stále prokazuje potenciál ke kvalitativnímu i kvantitativnímu růstu. Celková výroba cukru ve světě v uplynulém období činila více než 172 mil. t, spotřeba dosáhla 169 mil. t. Spotřeba cukru vzrostla přibližně o 2 %, tedy o 3 mil. t. V Evropské unii je po reformě cukerního pořádku deficit 3–4 mil. t ročně. Evropská komise jej řeší dovozy cukru z třetích zemí. Ty probíhají formou tendrů na dovozy cukru se sníženým clem, dovozy cukru s nulovým clem a také dovozy průmyslového cukru. Uplynulá kampaň v České republice byla mimořádná; bylo vyrobeno 565 tis. t cukru, z toho 372 tis. t v rámci kvóty av193 tis. t nad kvótu. Zpracované množství cukrové řepy pro výrobu cukru činilo 3,9 mil. t řepy při průměrném výnosu bulev 78,56 t/ha a průměrné cukernatosti 17,32 %. Ve výrobě bioetanolu je soustředěno 90 % výrobních kapacit v Severní, Střední a Jižní Americe. V České republice bylo v roce 2010 vyrobeno 120 mil. l bioetanolu, spotřeba činila 90 mil. l.

Klíčová slova: ČR, výroba cukru, spotřeba cukru, cukrová řepa, cukrovarnický sektor, lihovarnický sektor, cukr, bioetanol, EU, kvóty.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (7–8): 218–222.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz