HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, BENEŠOVÁ Irena, PULKRÁBEK Josef, BELOVÁ Anna
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vývoj cen cukru ve světě (vybrané trendy a specifika)
Development of World Sugar Prices (Selected Trends and Specifics)


The aim of this paper is to analyse the most important trends on the world sugar market. The analysis focuses on the current development on the world sugar market and takes into consideration the price development of the raw and white sugar. Sugar price is very volatile for both raw and white sugar; it depends on a lot of factors, such as growing demand for sugar, higher amount of sugar cane and sugar beet which is being requested from the fuel and energy industry. We have witnessed a significant growth of production accompanied by increasing prices in the recent years. During the period 2001–2010 the prices of raw sugar increased by 7.5 % and prices of white sugar increased by 6.5 % annually.

Key words: price, raw sugar, white sugar, development, index.


Příspěvek identifikuje nejvýznamnější trendy a tendence typické pro globální trh s cukrem. Analýza se zaměřuje na současný vývoj cen surového i bílého cukru na světovém trhu. Cena cukru představuje velmi volatelní fenomén, a to jak v případě cukru bílého, tak i cukru surového. Cena obchodovaného cukru je velmi výrazně závislá na vývoji celé řady proměnných. Na růst cen má vliv zejména rostoucí poptávka jak po cukru samotném, tak i po zdrojích jeho produkce, tedy po cukrové třtině a cukrové řepě, ze strany palivo-energetického průmyslu. V uplynulých letech byl růst produkce cukru doprovázen výrazným nárůstem cen, kdy jen v období let 2001–2010 se reálné ceny surového a bílého cukru navyšovaly v průměru o 7,5 %, resp. 6,5 % ročně.

Klíčová slova: cena, surový cukr, bílý cukr, vývoj, index.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (11): 328–331.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz