HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POTOP Vera, TÜRKOTT Luboš
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Využití standardizovaného srážkového a evapotranspiračního indexu SPEI pro hodnocení vláhových poměrů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách
Use of Standardized Precipitation Evapotranspiration Index for Assessment of Water Deficit and/or Surplus When Growing Sugar Beet in Central Bohemia


This study presents a detailed assessment of water deficit and/or surplus during sugar beet (Beta vulgaris var. altissima) growing season in Central Bohemia in the course of the 20th century. Due to the availability of relatively long continuous series of data, we chose the Čáslav climatological station for calculating the Standardized Precipitation Evapotranspiration (SPEI) on various time scales in the studied region. Using Spearman correlation coefficient, we determined the dependence of the standardized annual sugar beet yield on the monthly SPEI values in timescales from 1 to 7-months. Negative correlations were found between the standardized annual yield and the SPEI in May, July and August (r = –0.37 to –0.55) in all time scales. A positive correlation was found in April, June, September and October (r = 0.27 to 0.42). The greatest correlation was recorded for the SPEI at the 7-month lag in August (r = –0.55).

Key words: sugar beet, yield, Standardized Precipitation Evapotranspiration Index.


Tato studie podrobně hodnotí vláhový deficit, resp. nadbytek během vegetačního období cukrové řepy (Beta vulgaris var. altissima) v průběhu 20. století na území Středočeského kraje. Vzhledem k dostupnosti dlouhé a souvislé časové řady klimatických dat jsme zvolili pro výpočet standardizovaného srážkového a evapotranspiračního indexu (SPEI) klimatologickou stanici Čáslav. Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu jsme určili závislost standardizovaných ročních výnosů cukrovky na měsíčních hodnotách indexu SPEI v různých časových intervalech 1–7 měsíců. Negativní korelace byly zjištěny mezi standardizovanými výnosy a SPEI v měsících květnu, červenci a srpnu (r = –0,37 až –0,55), a to ve všech časových intervalech. Pozitivní korelace byly určeny v měsících dubnu, červnu, září a říjnu (r = 0,27 až 0,42). Nejvyšší závislost byla určena pro index SPEI v sedmiměsíčním intervalu v srpnu (r = –0,55).

Klíčová slova: cukrová řepa, výnos, standardizovaný srážkový a evapotranspirační index.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (12): 368–373.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz