HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PURŠL František
(Syngenta Czech, s.r.o., Service Centre Semčice )

Historie šlechtění v Semčicích
History of Breeding in Semčice


Beet breeding in Semčice follows a successful beet breeding by Dobrovice sugar factory. Insufficient breeding capacity in Nimeřice and later also in Dobrovice led to the building of a new beet and corn breeding station in Semčice. Along with this station, a beet seed processing station was built. Dobrovice varieties spread quickly in beet growing practice and thus contributed to the fact that since 1932 only domestic varieties were grown in the Czech Republic. The most widely spread variety was Dobrovická A. In 1951 the station was transformed into Beet Research Institute. Total of 10 sugar beet varieties and 11 corn varieties were bred in Semčice. After privatization in 1992, the breeding department was acquired by company Hilleshög, which was a part of multinational concern Sandoz and in present – after further reorganization – is a part of Syngenta concern. It keeps on providing trial activities for breeding of sugar beet, maize and corn.

Key words: sugar beet, breeding, Semčice.


Šlechtění řepy v Semčicích navazuje na úspěšné šlechtění řepy vedené u dobrovického cukrovaru. Nedostatečné kapacity pro šlechtění v Niměřicích a později v Dobrovici vedly ke stavbě nové stanice pro šlechtění řepy a obilovin v Semčicích. Spolu s ní byla vybudována i stanice pro čištění osiva řepy. Dobrovické odrůdy se velmi rychle rozšířily v pěstitelské praxi a výrazně přispěly k tomu, že od roku 1932 se pěstovaly v České republice pouze domácí odrůdy. Největšího rozšíření dosáhla odrůda Dobrovická A. V roce 1951 vznikl ze stanice Výzkumný ústav řepařský. Celkem bylo v Semčicích vyšlechtěno deset odrůd cukrovky a jedenáct odrůd obilovin. Po privatizaci v roce 1992 bylo oddělení šlechtění koupeno firmou Hilleshög, která byla součástí nadnárodního koncernu Sandoz a v současné době je po dalších reorganizacích součástí koncernu Syngenta. Dále zabezpečuje pokusnou činnost pro šlechtění cukrovky, kukuřice a obilovin.

Klíčová slova: cukrovka, šlechtění, Semčice.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (5–6): 164–168.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz