HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACHAR Ivo1, POPRACH Karel2
(1Univerzita Palackého v Olomouci; 2občanské sdružení TYTO Nenakonice)

Nádrže na melasu v zemědělských podnicích jako ekologické pasti
Tanks and Cisterns for Fodder Molasses on Farms as Ecological Traps


A widely discussed issue in environmental publications is the phenomenon of ecological traps and the impact of some adverse environmental factors on wildlife. Significant examples of ecological traps in cultural and agricultural landscapes are tanks and cisterns for fodder molasses found on farms. Birds frequently enter these tanks but since they cannot get out, they consequently drown. The tanks can thus be considered ecological traps within the landscape. Therefore, the aim of the article is to draw attention to this issue which adversely affects bird diversity in the agricultural landscape. The paper presents the results of a monitoring focusing on this type of ecological traps on Czech farms from 1995 to 2009 and points out the possibilities of a relatively simple solution to this problem.

Key words: birds in agricultural landscape, cisterns for fodder molasses, ecological traps.


Je nepochybné, že pěstování cukrové řepy má na životní prostředí pozitivní dopady. Přesto některé souvislosti spojené s využíváním cukrovarnických produktů mohou být ekologicky problematické, jak ukazuje tento článek. Jedná se o fenomén tzv. ekologických pastí (ecological traps). Významným případem ekologických pastí v kulturní zemědělské krajině jsou nádrže a cisterny na krmnou melasu, které se nacházejí v areálech zemědělských farem. Ptáci do těchto nádrží velmi často vnikají a protože z nich nedokážou uniknout, hynou zde utonutím. Nádrže tak můžeme považovat za ekologické pasti v zemědělské krajině. Cílem tohoto článku je upozornit na tento problém, ohrožující biodiverzitu ptáků zemědělské krajiny, zejména v řepařských výrobních oblastech. Článek prezentuje výsledky monitoringu tohoto typu ekologických pastí na zemědělských farmách v ČR za období 1995–2009 a ukazuje možnosti relativně snadného řešení tohoto problému.

Klíčová slova: ekologické pasti, nádrže na melasu, ptáci v zemědělské krajině.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (11): 347–349.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz