HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACHAR Ivo
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Dějiny cukrovaru v Drahanovicích v kontextu vývoje cukrovarnictví na střední Moravě
History of the Sugar Factory in Drahanovice in the Context of History of the Sugar Industry in Central Moravia Region (Czech Republic)


The article deals with a brief history of the sugar factory in the village of Drahanovice in Central Moravia region (Czech Republic). The malting, brewing and sugar industries are the main fields in the agro complex of this region, all of them originated in the mid-19th century. History of the Drahanovice sugar factory is extraordinary in the frame of development of the sugar industry in the region. The article addresses specific issues in the historical development of this sugar factory within the context of the whole agro complex and agricultural land.

Key words: Central Moravia region, Drahanovice sugar factory, history, sugar industry.


Pro agrokomplex Olomoucka jsou tradičními dominujícími obory zejména sladovnictví, pivovarnictví a cukrovarnictví. Všechny tyto obory mají svůj historický počátek přibližně v polovině 19. století. Dějiny cukrovaru v Drahanovicích jsou v rámci historického vývoje oboru cukrovarnictví na Olomoucku značně výjimečné. Cílem tohoto článku je upozornit na tato specifika dějin drahanovického cukrovaru v kontextu vývoje celého agrokomplexu a zemědělské krajiny v řepařské výrobní oblasti Olomoucka.

Klíčová slova: Cukrovar Drahanovice, cukrovarnický průmysl, dějiny, střední Morava.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (9–10): 300–303.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz