HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír
(Řepařský institut, Semčice )

100 let šlechtění a výzkumu cukrové řepy v Semčicích
100 Years of Beet Breeding and Research in Semčice


After bad crops of sugar beet in 1911, there was a great support for the idea of domestic breeding and production of seed. In 1912 Association for Beet Seed Breeding was founded and the construction of Seed Breeding Station in Semčice started. Seed breeding in Semčice was successful, it gradually gained majority in the Czech lands and the seed was even exported abroad. In 1951 the Station was transformed into Beet Research Institute by adding the department of agriculture and protection. Simultaneously, seed reproduction and production were separated from breeding which, together with research, suffered from isolation from the development in the Western world and from the stagnation of domestic beet production. After 1989 the Beet Research Institute was privatized, breeding was acquired by company Hilleshög, technological research by company Řepařský institut (Beet Institute) and newly founded Czech Sugar Growers Association settled in Semčice. During the last period, the quality of beet growing increased, there was a great increase in yields and Semčice beet companies play an important role in this development.

Key words: Semčice, sugar beet, breeding, seeds, experiments, history.


Po neúrodě cukrové řepy v roce 1911 získala velkou podporu myšlenka na domácí šlechtění a produkci osiva. V roce 1912 byla založena společnost pro pěstění řepového semene a byla zahájena výstavba Šlechtitelské stanice v Semčicích. Šlechtění v Semčicích bylo úspěšné, postupně získalo v českých zemích majoritní podíl a osivo se exportovalo i do zahraničí. V roce 1951 byla šlechtitelská stanice rozšířením o oddělení agrotechniky a ochrany přeměněna na Výzkumný ústav řepařský. Současně ale bylo od šlechtění odděleno množení a výroba osiva, výzkum i šlechtění trpěly izolací od vývoje v západním světě i stagnací domácího řepařství. Po roce 1989 byl výzkumný ústav privatizován, šlechtění získala firma Hilleshög, technologický výzkum firma Řepařský institut a v Semčicích se usídlil nově založený Svaz pěstitelů cukrovky Čech. V tomto posledním období došlo ke zvýšení úrovně řepařství, k velikému nárůstu výnosů a významný podíl na tomto vývoji mají služby semčických řepařských firem.

Klíčová slova: Semčice, cukrová řepa, šlechtění, osivo, pokusnictví, historie.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (5–6): 158–162.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz