HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LOUČKA Radko
(Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves)


Vliv chemického aditiva na kvalitu silážovaných řízků
The Effect of Chemical Additive on the Quality of Sugar Beet Pulp Silage


The goal of the fermentation experiment with preservation of sugar beet pulp was to ascertain what dose of chemical preservative is necessary to treat sugar beet pulp so that the ensilage produced with it is high-quality and stable. A chemical preservative (containing sodium benzoate and sodium propionate) group 2 quality seal of the German assessment system (DLG) was used for the application; this preservative improves the aerobic stability of ensilages. The preservative was applied in doses of 1, 3 and 6 l/t ensilage.
In ensilages without the preservative, as compared to the ensilages with the preservative, the fermentation had more of alcoholic character and took place with higher proteolysis (P >= 0.05). The differences in the results of the fermentation process among ensilages with different preservative doses were insignificant (P <= 0.05). So a dose of 1 l/t can already be recommended, from economic perspective. In the experiment with preservation of cooled pulps ensilaged with three-day delay (left on a heap for three days), the best results were achieved using the chemical preservative in the highest dose tested, 6 l/t. In practice, it must be considered whether the differences in the results of the fermentation process are economically favourable to such a degree that this high dose of additive is used.

Key words: sugar beet pulp, ensilage, chemical preservative, fermentation, stability, proteolysis.

Cílem fermentačního pokusu s konzervací řízků z cukrové řepy bylo zjistit, jakou dávkou chemického konzervantu je třeba ošetřit cukrovarské řízky, aby byla siláž z nich vyrobená kvalitní a stabilní. Pro aplikaci byl použit chemický konzervant (obsahující benzoát sodný a propionát sodný), který má v německém hodnotícím systému DLG pečeť kvality skupiny 2, tedy zlepšující aerobní stabilitu siláží. Konzervant byl aplikován v dávkách 1, 3 a 6 l/t siláže.
U siláží bez konzervantu ve srovnání se silážemi s konzervantem mělo kvašení více alkoholický charakter a proběhlo s vyšší proteolýzou (P <= 0,05). Rozdíly ve výsledcích fermentačního procesu mezi silážemi s různou dávkou konzervantu byly nevýznamné (P >= 0,05). Z ekonomického hlediska lze tedy doporučit již dávku 1 l/t. V pokusu s konzervací řízků vychladlých, silážovaných s třídenním zpožděním (ponechané tři dny na hromadě) byly nejlepší výsledky získány s využitím chemického konzervantu v nejvyšší testované dávce 6 l/t. Z praktického hlediska je nutné zvážit, zda rozdíly ve výsledcích fermentačního procesu jsou natolik ekonomicky výhodné, aby byla takto vysoká dávka aditiva v praxi používána.

Klíčová slova: řepné řízky, siláž, chemické konzervanty, fermentace, stabilita, proteolýza.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (1): 30–33.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz