HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír
(Řepařský institut, Semčice )

Nový stroj pro sklizeň řepařských pokusů
New Trial Beet Harvesting Machine


A new trial beet harvesting machine was constructed and successfully tested in Semčice Beet Institute; the machine has the following functions: topping and harvesting beet, mechanical cleaning, washing, weighing, slicing and beet mush preparation, mush homogenization, sampling and freezing of representative samples, recording and storing the established parameters. The machine is designed for harvest of three-row plots with harvest weight up to 150 kg. The machine capacity is 30–40 plots per hour; its operation is provided by four workers and a tractor with the capacity of >100 kW is needed as a drive.

Key words: sugar beet, experiments, harvest, harvesting machine, sampling.


V Řepařském institutu Semčice byl postaven a úspěšně odzkoušen stroj na sklizeň pokusů s cukrovou řepou s těmito pracovními funkcemi: ořezání a vyorání řepy, mechanické očištění, vyprání,zvážení, rozřezání a příprava řepné kaše, homogenizace kaše, odběr a zamražení reprezentativního vzorku, záznam a uložení zjištěných parametrů. Stroj je určen pro sklizeň třířádkových parcel s hmotností sklizně do 150 kg. Výkon stroje je 30–40 parcel za hodinu, obsluhu zajišťují 4 pracovníci, k pohonu je potřeba traktor o výkonu >100 kW

Klíčová slova: cukrová řepa, pokusy, sklizeň, sklízeč, vzorkování.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (5–6): 174–176.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz