HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MÁCA Josef, ZÁBRANSKÁ Jana, JENÍČEK Pavel
(Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha)


Anaerobní rozklad řepných řízků
Anaerobic Digestion of Sugar Beet Pulp


Sugar beet pulp, a by-product of sugar production, is traditionally used as livestock feed. One of the alternative options of its utilization is anaerobic fermentation. This study aims to test the possibility of single-stage anaerobic treatment of sugar beet pulp and to evaluate the application of this method. The main objective of the long-term experiment was to find out an optimal loading rate of the reactor and to determine biogas yields from sugar beet pulp. For this purpose, a daily fed anaerobic digester with a volume of 11 L was operated at 35 ±1 °C. Organic loading rate of the reactor during the experiment ranged between 0.5–2.5 kg CHSK/m3/d. A rather stable and high biogas production was achieved during the whole experiment (0.50 m3/kg CODSUB). Also the composition of biogas remained almost constant, its average methane content was 50.7 %.

Key words: Anaerobic digestion, biogas, methane, reactor loading rate, sugar beet pulp.

Řepné řízky, meziprodukt při výrobě cukru, jsou tradičně využívány jako krmivo pro hospodářská zvířata. Jednou z alternativních možností jejich zpracování je anaerobní fermentace. Tato práce si klade za úkol ověřit možnost jednostupňového anaerobního zpracování řepných řízků a zhodnotit využitelnost této metody. Cílem dlouhodobého experimentu bylo nalézt vhodné látkové zatížení reaktoru a určit výtěžnost bioplynu z řepných řízků. Za tím účelem byl při teplotě 35 ±1 °C provozován anaerobní reaktor o objemu 11 l, do kterého byl denně dávkován testovaný materiál. Zatížení reaktoru organickými látkami bylo v průběhu testu v rozmezí 0,5–2,5 kg CHSK/m3/d. V průběhu celého testu bylo dosahováno poměrně stabilní a vysoké produkce bioplynu, která dosahovala hodnoty 0,50 m3/kg CHSK testovaného materiálu. Stejně tak zůstávalo téměř konstantní i složení bioplynu, který průměrně obsahoval 50,7 % methanu.

Klíčová slova: anaerobní rozklad, bioplyn, methan, řepné řízky, zatížení reaktoru.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (2): 66–70.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz