HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír (Sr.)1, BALŠÁNEK Vladimír2, KŘOVÁČEK Jan3, CHOCHOLA Jaromír (Jr.)4, HEŘMANSKÝ Josef5
(Řepařský institut1, Syngenta2, Svaz pěstitelů cukrovky Čech3, KWS Osiva4, Zemědělská výroba Semčice5 )

Semčice zůstávají centrem českého řepařství
Semčice Remain the Centre of Czech Beet Growing


In the period 1953–1991, Beet Research (and Breeding) Institute was located in Semčice; that allowed the concentration of professional beet-growing activities covering breeding and research as well as consulting for growers. The Institute was privatized in 1991 and in its place a number of new companies emerged; these companies continue working for the beet growing industry. Branches of breeding companies Syngenta and KSW supply Czech sugar beet growers with more than 45 % of seed. Beet Institute ensures technological research, trials and consulting. Czech Sugar Growers Association organizes political activities of beet growers. One significant agribusiness is based in Semčice – Zemědělská výroba, Ing. Josef Heřmanský. Semčice thus remain the centre of Czech beet industry even in modern times.

Key words: Semčice, history, sugar beet, research, breeding, varieties, sale of seeds, agricultural production, growers‘ association.


V Semčicích sídlil v období 1953–1991 Výzkumný (a šlechtitelský) ústav řepařský a zkoncentrovaly se tu odborné řepařské aktivity od šlechtění a výzkumu k poradenství pro pěstitele. Ústav byl v roce 1992 privatizován a na jeho místě vznikla řada nových firem, které dál pro řepařství pracují. Pobočky šlechtitelských firem Syngenta a KWS dodávají českým pěstitelům cukrové řepy více než 45 % osiva. Řepařský institut zajišťuje technologický výzkum, zkušebnictví a poradenství. Svaz pěstitelů cukrovky organizuje politické aktivity řepařů. V Semčicích sídlí i významný klasický zemědělský podnik – Zemědělská výroba, Ing. Josef Heřmanský. Semčice tak centrem českého řepařství zůstávají i v moderní době.

Klíčová slova: Semčice, historie, cukrová řepa, výzkum, šlechtění, odrůdy, prodej osiva, zemědělská výroba, organizace pěstitelů.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (5–6): 170–173.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz