HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef, BENEŠOVÁ Irena
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Současný stav trhu s cukrem ve světě
Current State of World Sugar Market


The paper is devoted to analysis of world sugar market development especially in relation to production, consumption and trade in period 2008/2009 – 2012/2013. The objective of the paper is to highlight the basic development trends and tendencies influencing development of world market during the last few years. The paper provides basic overview of the most important agents operating on the global sugar market and their comparative advantage distribution in relation to global market. The paper also gives brief information about price differences existing in relation to realized sugar export operations among individual countries and regions. Based on the results of the analyses, the following can be deduced: the global sugar market is significantly concentrated. The high level of market power concentration exists existing especially in relation to sugar production and export. The main players on global sugar market are Latin American countries and Asian–Pacific countries. Comparative advantages in relation to global market are distributed especially between Latin America, South-East Asia and some African countries. It shall be emphasized that there are huge disparities in export sugar prices between individual regions.

Key words: world, sugar, production, trade, consumption, share, dynamics, trend.


Článek se věnuje analýze vývoje světového trhu s cukrem s důrazem na výsledky produkce, spotřeby a obchodu v letech 2008/2009 až 2012/2013. Cílem příspěvku je vymezit základní vývojové trendy a tendence ovlivňující vývoj světového trhu v posledních letech, dále jsou vymezeni nejvýznamnější aktéři operující na globálním trhu s cukrem. Článek rovněž poukazuje na distribuci komparativních výhod na globálním trhu a vymezuje postavení jednotlivých významných zemí a dále pak jednotlivých regionů na světovém trhu. V neposlední řadě poukazuje na diference existující v případě kilogramových cen realizovaných exportů mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Z výsledků analýzy vyplývá, že světový trh s cukrem je velmi výrazně koncentrovaný, a to zejména z pohledu produkce a exportu cukru. Dominantními hráči na tomto trhu jsou zejména země Latinské Ameriky a dále pak země asijsko-pacifického regionu. Ze vztahu k distribuci komparativních výhod vyplývá, že těmito výhodami disponují zejména latinskoamerické země, země lokalizované v jihovýchodní Asii a dále pak i některé africké regiony. Z výsledků analýzy dále plyne, že mezi jednotlivými regiony světa existují významné rozdíly v exportních cenách cukru.

Klíčová slova: svět, cukr, produkce, obchod, spotřeba, cena, podíl, dynamika, trend.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (2): 70–77.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz