HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(Českomoravský cukrovarnický spolek a Svaz lihovarů ČR)

Situace v českém a evropském cukrovarnictví 2013/2014
Czech and European Sugar Industry – Situation 2013/2014


While sugar cane still remains the world’s no. 1 crop for sugar production, its use for this purpose has been stagnating. Sugar beet, on the other hand, continues to show both qualitative and quantitative growth potential. Last year’s world sugar production exceeded 181 million tonnes, and sugar consumption amounted to 175.8 million tonnes, i.e. an increase of 3.5 million tonnes compared to the previous year. Since the Sugar Common Market Organisation reform, the European Union has been showing an annual deficit of 3–4 million tonnes of sugar, handled through importations from third countries. These take place on the basis of reduced-duty tenders, duty-free importations, or industrial (non-food) sugar importations. This situation will change radically as of 30th September, 2017, when the quota regime is scheduled to expire, and the sugar market as a whole will be liberalised. Even though the Czech Republic is highly competitive, it must work hard to get prepared for the new liberal environment. As to bioethanol, 90 % of all production capacity is located in North, Central, and South America. In the Czech Republic, 1.3 million hectolitres of bioethanol were manufactured in 2013, together with 400–450 thousand hectolitres of food-grade alcohol.

Key words: Czech Republic, sugar production, sugar consumption, sugar beet, sugar industry, alcohol industry, sugar, bioethanol, EU, quota.


Plodinou číslo jedna pro výrobu cukru ve světě stále zůstává cukrová třtina, nicméně její využití pro výrobu cukru stagnuje. Naproti tomu cukrová řepa stále prokazuje potenciál ke kvalitativnímu i kvantitativnímu růstu. Celková výroba cukru ve světě v uplynulém období činila více než 181 mil. t, spotřeba dosáhla 175,8 mil. t, což znamená meziroční nárůst o 3,5 mil. t. V Evropské unii je po reformě cukerního pořádku deficit 3–4 mil. t ročně. Evropská komise jej řeší dovozy cukru z třetích zemí. Ty probíhají formou tendrů na dovozy cukru se sníženým clem, dovozy cukru s nulovým clem a také dovozy průmyslového cukru. Současný stav dozná výrazných změn od 30. září 2017, kdy dojde k ukončení režimu kvót a celkové liberalizaci trhu s cukrem. České republika, ačkoliv je vysoce konkurenceschopná, se musí na liberální prostředí intenzivně připravit. Ve výrobě bioetanolu je soustředěno 90 % výrobních kapacit v Severní, Střední a Jižní Americe. V České republice bylo v roce 2013 vyrobeno 1,3 mil. hl bioetanolu a 400–450 tis. hl pitného lihu.

Klíčová slova: ČR, výroba cukru, spotřeba cukru, cukrová řepa, cukrovarnický sektor, lihovarnický sektor, cukr, bioetanol, EU, kvóty.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (5–6): 182–186.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz