HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOJGR Jan, CHMEL Michal, PŘIDALOVÁ Jarmila
(Moravskoslezské cukrovary, a. s., odštěpný závod Opava)

Změkčování lehké šťávy v opavském cukrovaru
Thin Juice Softenning in Opava Sugar Factory


The main aim of thin juice softener installation in Opava factory, Moravskoslezske cukrovary, a. s. group, has been fulfilled: thin juice hardness is reduced and sugar production is thus in the required amount and quality. Soft thin juice production had a positive effect on the production continuity; it contributed to cost savings on fuel and anti-scaling agents.
By putting this up-to-date technology into operation, Opava factory definitely pushed the field of quality to a higher level and clearly indicated that it is holding an important role among other factories of the Agrana sugar division.

Key words: Moravskoslezské cukrovary, Opava sugar factory, sugar production, thin juice softening.


Zprovozněním stanice pro změkčování lehké šťávy v závodě Moravskoslezské cukrovary, a. s., v Opavě byl splněn hlavní cíl této investice: snížení tvrdosti lehké šťávy a tím zajištění výroby cukru v požadovaném množství a kvalitě. Produkce změkčené lehké šťávy měla pozitivní vliv na plynulost provozu, přispěla k úsporám nákladů na palivo a antiinkrustační prostředky.
Zavedením této špičkové technologie opavský závod jednoznačně posunul oblast kvality produktu na vyšší úroveň a jasně deklaroval, že zaujímá významnou pozici mezi ostatními závody cukerní divize společnosti Agrana.

Klíčová slova: Moravskoslezské cukrovary, cukrovar Opava, výroba cukru, změkčování lehké šťávy.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (7–8): 252–255.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz