HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAKAUFOVÁ Lenka
(ÚKZÚZ, referát semenných okopanin )

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2014
Sugar Beet Varieties Registered in 2014


The tests were based in seven localities and on two systems of cultivation; with and without fungicidal treatment. Average yields in most localities reached 80 t/ha and average sugar content more than 18 %. To get registered it is necessary to reach an index of min. 101.5 in at least one system of cultivation after three years of testing; in two-year testing of standard varieties as well as the ones immune to beet-cyst nematode, the index must be min. 102.0 after both the test-years in the same variety. Five new varieties will be entered into the Czech Directory of Varieties in 2014; two are standard and three are immune to beet-cyst nematode.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration, Czech Directory of Varietes.


Pokusy byly založeny na 7 lokalitách ve 2 systémech pěstování, s fungicidním ošetřením a bez ošetření. Výnos byl na většině lokalit v průměru 80 t/ha a cukernatost v průměru vyšší než 18 %. Pro registraci po třech letech zkoušení nutné dosažení hodnoty indexu min. 101,5 alespoň v jednom systému pěstování, po dvouletém zkoušení u odrůd tradičních i s odolností k háďátku řepnému musí být hodnota indexu min. 102,0 po oba roky zkoušení v téže variantě. Do Státní odrůdové knihy bude v roce 2014 nově zapsáno 5 odrůd, z toho 2 klasické a 3 s odolností k háďátku řepnému, převážně NC typu.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace, Státní odrůdová kniha ČR.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (2): 46–48.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz