HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Thajské cukrovarnictví a možnosti jeho růstu
Thai Sugar Industry and Possibilities of Growth


Thailand is the second biggest sugar exporter in the world and its sugar industry has enjoyed a long-standing expansion. However, such a growth has some limits that are, in the case of Thailand, closely related to low efficiency. Weak investments in the sectoral research, relatively tough market regulation and certain persisting difficulties in obtaining financial resources, do not promise an early correction which is, though, an indispensable condition for maintaining and strengthening the current importance of the Thai sugar industry, which must respond to the ambitious government plans concerning further sugar and ethanol expansion, as well as to the forthcoming trade liberalization within the AEC.

Key words: Thailand, sugar, sugar cane, sugar production, sugar industry.


Thajsko je druhým největším světovým exportérem cukru a jeho cukrovarnický průmysl se těší dlouholeté expanzi. Tento růst má ovšem své limity, které jsou v případě Thajska úzce spjaté s nízkou produktivitou. Slabé investice do odvětvového výzkumu, relativně silná regulace trhu a jistá přetrvávající úskalí při získávání finančních zdrojů neslibují brzkou nápravu, která je přitom nezbytnou podmínkou pro udržení a posílení stávající pozice thajského cukrovarnictví, jež musí odpovídat nejen na ambiciózní plány vlády týkající se další expanze cukru a lihu, ale i na blížící se liberalizaci obchodu v rámci AEC.

Klíčová slova: Thajsko, cukr, třtina, výroba cukru, cukrovarnický průmysl.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (5–6): 190–195.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz