HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŘEZBOVÁ Helena, SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef, BENEŠOVÁ Irena
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Evropské cukrovary, cukrovarnické společnosti a jejich aliance: kdo kontroluje evropskou produkci cukru?
European Sugar Factories, Sugar Companies and their Alliances: Who is in Control of European Sugar Market?


European sugar market is permanently changing. The number of subjects operating in this market is constantly changing – especially the number of sugar produces is decreasing. The aim of this paper is to identify the current EU sugar market production structure – it focuses on identification of the subjects taking over the available production capacities. The paper provides an overview of the location and character of sugar factories in individual EU countries, it lists the most important sugar producing companies and their alliances and describes the relations of the companies within these alliances. Based on the findings in this paper, it is possible to characterize the EU sugar market as a very specific one. Although there are over one hundred and thirty sugar factories divided among more than fifty sugar companies, the EU sugar production is very concentrated. The majority of sugar production capacities is located in Germany, France and Poland. Individual sugar factories – does not matter where it is located – are controlled by companies based in Germany, France, Great Britain and the Netherlands. Sugar production is thus divided among eight dominant sugar alliances/companies: Suedzucker, Nordzucker, Tereos, ABF, Pfeifer & Langen, Royal Cosun, Cristal Union and Tate & Lyle. The alliances have under control almost ninety per cent of EU sugar production.

Key words: sugar refineries, companies, alliances, relations, share, market, production, EU, structure.


Evropský trh s cukrem se neustále profiluje. Počet subjektů operujících na tomto trhu se neustále mění, respektive se snižuje počet subjektů, působících na trhu s cukrem v pozici producenta. Cílem zpracovaného článku je identifikovat současnou produkční strukturu trhu EU a stanovit, kdo reálně disponuje současnými produkčními kapacitami. Příspěvek podává přehled o rozmístění a charakteru cukrovarů napříč jednotlivými zeměmi EU a dále vymezuje nejvýznamnější cukr produkující společnosti respektive aliance společností, které kontrolují produkci cukru na trhu EU. Rovněž jsou identifikovány vztahy jednotlivých společností v rámci zmíněných aliancí. Z výše uvedených poznatků vyplývá, že evropský cukerní trh je vysoce specifický. Ačkoliv na trhu operuje více než sto třicet cukrovarů, které jsou vlastněny přibližně pěti desítkami společností, je nutno konstatovat, že se jedná o trh velmi koncentrovaný. Většina produkčních kapacit je lokalizována zejména v Německu, Francii a Polsku. Nicméně většinu trhu, bez ohledu na finální destinaci jednotlivých cukrovarů, kontrolují společnosti (aliance) sídlící v Německu, Francii, Velké Británii a Nizozemsku. Obecně platí, že evropský trh s cukrem je rozdělen mezi osm aliancí – Südzucker, Nordzucker, Tereos, ABF, Pfeifer & Langen, Royal Cosun, Cristal Union a Tate & Lyle. Tyto subjekty kontrolují (ovlivňují) přibližně 90 % produkce cukru v EU.

Klíčová slova: cukrovary, společnosti, aliance, vztahy, podíl, trh, produkce, EU, struktura.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (11): 365–369.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz