HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Výroba cukru v Kolumbii
Sugar Production in Colombia


The contribution analyzes Colombia’s sugar industry. It pays attention both to the past and recent milestones that have influenced this industry and points out possible future opportunities. At the same time, the text discusses main advantages and disadvantages of the excessive concentration of the industry to one specific geographic territory.

Key words: sugar, sugar cane, ethanol, Colombia, Cauca River valley.


Příspěvek analyzuje cukrovarnický průmysl v Kolumbii. Všímá si minulých i nedávných milníků, které tento průmysl do dnešních dnů citelně poznamenaly, a vyjmenovává možné budoucí příležitosti. Text zároveň diskutuje hlavní výhody a nevýhody přílišné koncentrace průmyslu do jednoho geografického území.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, etanol, Kolumbie, údolí řeky Cauca.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (1): 33–37.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz