HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VALÁŠEK Petr, MÜLLER Miroslav
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Aplikace otěruvzdorných polymerních částicových kompozitů v oblasti konstrukce orebního tělesa
Application of Wear-resistant Poly­meric Particle Composites in Construction of Ploughing Body


Functional areas of agricultural soil processing machines are exposed to an exacting environment which leads to their quick wear. An essential part of operations which are connected with sugar-beet processing technology devotes solely to soil processing. A question of tool renovation in soil processing is still topical. The subject of this paper is to review how suitable is the use of polymeric particle composites for the purposes of tool renovation in soil processing with regard to technology requirements of sugar-beet growing and harvesting. A polymeric particle system with hard inorganic particles on the basis of waste was used for treating the functional areas of the soil processing tools. Inorganic particles were represented by corundum and silicon carbide which were dispersed in epoxy matrix; their significance is increased by material usage of waste in polymeric composites. The paper describes laboratory tests and field tests of tools treated with the polymeric particle composites based on the waste. The main subject of the paper is the abrasive wear of these materials. This kind of wear is typical tool wear occurring not only in the area of sugar-beet growing and harvesting.

Key words: sugar beet, epoxy resin, waste recycling, wear.


Funkční plochy zemědělských strojů zpracovávajících půdu jsou vystaveny náročnému prostředí, které vede k jejich rychlému opotřebení. Podstatná část operací, které souvisejí s technologií zpracování cukrové řepy, se věnují právě zpracování půdy. Otázka renovace nástrojů zpracovávajících půdu je stále aktuální. Předmětem tohoto příspěvku je posoudit vhodnost využití polymerních částicových kompozitů pro účely renovace nástrojů zpracovávajících půdu s ohledem na potřeby technologie pěstování a sklizně cukrové řepy. Použitý materiál, kterým byly renovovány plochy nástrojů zpracovávajících půdu, byl polymerní částicový systém s tvrdými anorganickými částicemi na bázi odpadu. Anorganické částice byly zastoupeny korundem a karbidem křemíku, jež byly rozptýleny v epoxidové matrici. Materiálové využití odpadů v polymerních kompozitech zvyšuje jejich význam. Článek popisuje laboratorní testy kompozitů a polní testy nástrojů renovovaných polymerními částicovými kompozity na bázi odpadu. Hlavním předmětem článku je abrazivní opotřebení těchto materiálů. Abrazivní opotřebení je typický druhem opotřebení nástrojů zpracovávajících půdu nejenom v oblasti pěstování a sklizně cukrové řepy.

Klíčová slova: cukrová řepa, epoxidová pryskyřice, recyklace odpadu, tření.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (9–10): 284–288.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz