HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SATO Alexej
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Karuselové podvody s cukrem
Carousel Frauds with Sugar


The article deals with the problem of tax evasion connected to financial reporting and VAT collection in inter-Union trade. It describes the most often used forms of evasion and demonstrates them on the practical example of trade of sugar reported during the past months in Slovakia. It further lists some specific measures taken by the tax administration and includes an analysis of possibilities and obstacles that are a prerequisite for a complex system solution on the EU level.

Key words: sugar, trade, VAT, tax evasion, carousel frauds.


Příspěvek se zabývá problematikou daňových úniků, spojených s výkaznictvím a inkasem daně z přidané hodnoty ve vnitrounijním obchodě. Popisuje nejčastěji používané formy úniků, které demonstruje na praktickém příkladu obchodu s cukrem, který byl v uplynulých měsících zaznamenán na Slovensku. Dále uvádí některá konkrétní opatření, přijatá ze strany daňové správy, včetně rozboru možností a překážek, které jsou předpokladem pro komplexní a systémové řešení na úrovni Evropské unie.

Klíčová slova: cukr, obchod, DPH, daňové úniky, karuselové podvody.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (5–6): 206–208.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz