HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VOTAVA Jiří, KUMBÁR Vojtěch
(Mendelova univerzita Brno)

Využití nástrojových ocelí v oblasti zpracování půdy pro zlepšení pěstování cukrové řepy
Use of Tool Steels in Soil Processing to Increase Sugar Beet Production


Sugar beet is a traditional commodity and growing of sugar beet has a long tradition in the Czech Republic. It is a plant which needs well-prepared and well-cultivated agricultural land. The reason is a considerable demand of sugar beet roots for soil substrate aeration.
This paper focuses on the possibilities of using tool steels for production of blades of shovel cultivators. As classical subsoil ploughing is considerably energy intense, the technology of deep loosening is becoming more popular. However, high abrasive wear forces producers to use highly resistant materials, such as sintered carbide, which are placed on the blade parts of the cultivators. The disadvantage of this material is its low ductility, which results in fragmentation of the material. The result is not only excessive pull resistance but also unequal soil cultivation. When using appropriate tool steels, on one hand, the weight losses will increase, on the other, this material will be more resistant to shock loads during the loosening process.

Key words: sugar beet, tool steel, soil cultivation, abrasive wear, loosening.


Cukrová řepa je tradiční komoditou a její pěstování má v České republice dlouholetou tradici. Jedná se o rostlinu, která vyžaduje kvalitní přípravu a zpracování zemědělské půdy. Důvodem je značná náročnost kořenového systému řepy na provzdušnění půdního substrátu.
Předložený příspěvek je zaměřen na možnosti využití nástrojových ocelí pro výrobu čepelí radličkových kypřičů. Jelikož klasická hluboká orba je značně energeticky náročná, stále více se dostává do popředí technologie hluboké kypření. Značné abrazivní opotřebení ovšem nutí výrobce k použití vysoce odolných materiálů v podobě slinutých karbidů. Ty jsou umístěny na břitové části kypřiče. Závažnou nevýhodou je ovšem nízká houževnatost, která má za následek značnou fragmentaci tohoto materiálu. Výsledkem je nadměrné zvýšené tahového odporu i nerovnoměrné zpracování půdního profilu. Při využití vhodných nástrojových ocelí by částečně vzrostl hmotnostní úbytek břitové čepele, ale tento negativní aspekt je vyvážen zvýšené odolnosti rázovému zatížení během kypření.

Klíčová slova: cukrová řepa, nástrojové oceli, zpracování půdy, abrazivní opotřebení, kypření.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (9–10): 292–296.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz