HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BARTOŠEK Jaroslav

České třtinové cukrovary II.
Czech Cane Sugar Factories II.


The first, introductory part of the article introduces sugar cane processing technology in more general terms; the second and final part lists individual Czech (Czechoslovak) cane sugar factories. The deliveries are divided into two parts: the first describes deliveries from 1933 to 1948, and the second from 1955 to 2004. Attached is the list of extraction sections of factories, and of (big) cane milling stations. These helped Czech engineering to be included in the existing trend of delivering complete factories in only several parts – from several suppliers.

Key words: Czech engineering, sugar cane, cane sugar factories, extraction sections, milling stations.


Po úvodní první části článku, která obecněji představila technologii zpracování cukrové třtiny, představuje druhý, závěrečný díl jednotlivé třtinové cukrovary vybudované českými (československými) strojírnami. Dodávky jsou rozděleny do dvou částí: první popisuje dodávky cukrovarů od roku 1933 až do roku 1948, druhá od roku 1955 do roku 2004. Připojen je přehled dodávek extrakčních částí cukrovarů a velkých třtinových mlýnic. České strojírny se jimi zařadily do existujícího trendu dodávek velkých třtinových cukrovarů z několika dílů – od několika dodavatelů.

Klíčová slova: české strojírenství, cukrová třtina, třtinové cukrovary, extrakční stanice, třtinové mlýnice.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (9–10): 323–327.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz