HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav1, KOŽNAROVÁ Věra2
(1VUC Praha, a.s.; 2Česká zemědělská univerzita v Praze)

Zpráva o cukrovarnické kampani 2013/2014 v České republice
Report on Sugar Campaign 2013/2014 in Czech Republic


The sugar campaign 2013/2014 was characterized by excellent technological quality of the processed beet. Climatic conditions throughout the growing and treatment seasons are characterized by the WMO as “normal” but the variability of individual months, which is discussed in the article in detail, was considerably different. Czech average sugar content was 17.19 % (range 18.07–16.52 %). The campaign took 107 days; i.e., it was 4 days shorter than the campaign last year. The amount of sugar from beet was 535.36 kt in white sugar. Regarding the production capacity and daily standard there are big differences – among individual companies and sugar factories – from 14,300 t/d to 2,087 t/d of beet; the total processing capacity in the Czech Republic is 37,372 t/d, which is about 5,350 t/d in average. As last year, seven sugra factories were in operation in the Czech Republic. The campaign opened in Moravia (Opava) on 24 September 2013 and closed in Moravia as well (Hrušovany) on 26 January 2014.
Intensive and extensive quantities reached predominantly positive values, which prove that within the EU Czech Republic is a producer of high quality sugar beet and high quality sugar. In 2013/2014 investments in Czech sugar factories concentrated mostly on improving the efficiency of technology and improving ecology.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar beet, sugar yield, sugar content, treatment, capacity, campaign data, sugar production, bioethanol, biomasse, clima, weather.


Řepná kampaň 2013/2014 byla charakterizována vysokou technologickou kvalitou zpracovávané řepy. Klimatické podmínky během vegetačního i zpracovatelského období jsou charakterizovány podle stupnice WMO jako „normální“, ale variabilita jednotlivých měsíců, podrobně komentovaná v textu, byla značně rozdílná. Celostátní průměr cukernatosti dosáhl 17,19 % s rozmezím 18,07–16,52 %. Celková délka kampaně činila 107 dne, tj. byla o 4 dny kratší než v předchozím roce. Množství vyrobeného cukru ze řepy bylo 535,36 kt v hodnotě bílého cukru. Z hlediska výrobní kapacity standardního denního zpracování řepy jsou velké rozdíly – mezi jednotlivými společnostmi a cukrovary – od 14 300 t až po 2 087 t, celková skutečná zpracovatelská kapacita v České republice dosáhla 37 372 t/d ř., což odpovídá průměrné hodnotě téměř 5 350 t/d. V provozu bylo opět všech sedm cukrovarů. Kampaň byla zahájena na Moravě 24. 9. 2013 (Opava) a ukončena rovněž na Moravě 26. 1. 2014 (Hrušovany).
Intenzivní i extenzivní veličiny dosáhly v převážné většině příznivých hodnot, což svědčí o faktu, že ČR představuje kvalitního výrobce cukrovky i cukru v EU. V roce 2013/2014 byly v cukrovarech ČR investiční akce zaměřeny především na zefektivnění technologie a zlepšení ekologických podmínek výroby.

Klíčová slova: Česká republika, řepná kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, bioetanol, biomasa, klima, počasí.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (7–8): 242–248.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz