HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Výroba cukru v Mexiku
Sugar Production in Mexico


The contribution was composed with the purpose of clarifying Mexico’s current position in the world sugar production. It has been shown that despite several growing indicators and various measures taken by the Mexican government, the local sugar industry still suffers from a number of problems that usually have historical roots and might significantly slow down the future growth of the industry.

Key words: Mexico, sugar, sugar cane, sugar industry.


Příspěvek si klade za cíl objasnit současné postavení Mexika ve světové produkci cukru. Ukazuje, že navzdory několika rostoucím ukazatelům a různým opatřením vlády trpí mexický cukrovarnický průmysl nadále řadou problémů, které mají většinou historické kořeny. Ty přitom mohou budoucí růst tohoto průmyslu značně zbrzdit.

Klíčová slova: Mexiko, cukr, cukrová třtina, cukrovarnictví.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (7–8): 256–261.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz