HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAVLŮ Klára, CHOCHOLA Jaromír
(Řepařský institut s.r.o., Semčice )

Počasí v Semčicích 1921–2010 a cukrová řepa – předběžná studie
Weather in Semčice in 1921–2010 and Sugar Beet – Preliminary Study


The study wants to give an overview of and evaluate the data from the meteorological station in Semčice. It attempts to prove whether and to what extent there has been a change of the general character of the weather lately. The study also deals with the influence of these changes on the vegetative evolution of sugar beet.

Key words: sugar beet, vegetative period, climatic changes, weather.


Studie se pokouší přehledně shrnout a zhodnotit data naměřená na meteorologické stanici v Semčicích. Snahou bylo prokázat, zda dochází v poslední době k změně celkového rázu počasí a v jaké míře. Dále se studie zabývá vlivem těchto změn na vegetační vývoj cukrové řepy.

Klíčová slova: cukrová řepa, vegetační doba, klimatické změny, počasí.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (3): 88–91.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz