HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PECHANEC Vilém, VÁVRA Aleš, MACHAR Ivo
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Využití UAV technologie pro získávání dat v precizním zemědělství na příkladu ploch s cukrovou řepou
Using of the UAV Technology for Data Monitoring in Precision Agriculture with Example of Sugar Beet


The paper describes a new trend in the field of precision agriculture – UAV technology. Precision farming is often associated with the use of modern technology for obtaining information about spatial distribution of natural conditions which affect the yields of agricultural production. GPS technology is commonly available these days but its use for taking current pictures of the earth’s surface is somewhat difficult. One of the rapidly emerging means of distance monitoring of agricultural areas is the UAV (Unmanned Aerial Vehicle); this technology offers cheaper operation and higher spatial resolution of the image compared to satellite and aerial photography. Another advantage of the UAVs is their high flexibility which allows them to takeoff from and land at confined areas. The UAVs are also resistant to weather conditions. Use of UAVs makes it possible to take images of specific areas of specific crops, which can later be computer analyzed. The images can help determine information regarding soil types, soil nutrient, soil moisture, topographic indices of the surface and also the current state of health of the crops or yield estimation.

Key words: precision agriculture, remote sensing, spectral reflectance, sugar beet, UAV technology.


Cílem článku je upozornit na možnost perspektivního využití UAV technologie v oblasti precizního zemědělství na příkladu cukrové řepy. Precizní zemědělství je vázáno na využití moderní techniky pro získávání distančních informací o prostorové a časové distribuci přírodních podmínek, jež mají vliv na výnosy zemědělské produkce. Dostupnost GPS zařízení je dnes již je na úrovni běžného zařízení, ale v oblasti pořízení aktuálních snímků zemského povrchu je situace složitější. Jednou z dynamicky rozvíjejících se možností distančního monitoringu zemědělských ploch je využití UAV technologie, která při stejném (a mnohdy i vyšším) prostorovém rozlišení získaného obrazu nabízí výrazně levnější provozní i investiční náklady než technologie satelitního a pilotovaného leteckého snímkování. Přínosem UAV je také vysoká flexibilita bezpilotních letounů, které umožňují např. start a přistání na omezeném prostoru. Letouny jsou značně odolné vůči povětrnostním podmínkám. Pomocí těchto zařízení je možné pořizovat snímky osevních ploch konkrétních rostlin, které lze následně analyzovat. Ze snímků lze pak určit např. informace o půdních typech, obsahu živin v půdě, půdní vlhkosti, topografických indexech povrchu, ale i o aktuálním zdravotním stavu pěstovaných rostlin či předpokládaných výnosech.

Klíčová slova: cukrová řepa, distanční průzkum Země, precizní zemědělství, spektrální odrazivost, UAV technologie.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (5–6): 162–165.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz