HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Moderní poznatky v oblasti využití bioetanolu
Advanced Knowledge in the Use of Bioethanol


The paper brings new information on the use of bioethanol as a fuel in internal combustion engines. The introductory section provides basic reasons that lead to the expansion of biofuel use. The next chapter describes the legislation in the area of biofuels, with focus on current issues of the newly proposed guidelines. It also describes the production of bioethanol and in particular the possibility of producing bioethanol from algae. The final chapter presents the possibility of using bioethanol as a fuel in internal combustion engines. This chapter describes the options for the use of bioethanol in spark ignition and compression ignition engines.

Key words: biofuels, bioethanol, legislation, carbon dioxide, internal combustion engine.


Článek přináší nové informace z oblasti využití bioetanolu jako paliva ve spalovacích motorech. V úvodní části jsou uvedeny základní důvody, které vedou k rozšiřování využití biopaliv. Navazující kapitola popisuje legislativu pro oblast biopaliv se zaměřením na aktuální problematiku nově navržených směrnic. Dále je popsána výroba bioetanolu, zejména možnost výroby z řas. Závěrečná kapitola uvádí možnosti využití bioetanolu jako paliva ve spalovacích motorech. V kapitole jsou popsány možnosti využití bioetanolu v zážehových i vznětových motorech.

Klíčová slova: biopaliva, bioetanol, legislativa, oxid uhličitý, spalovací motor.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (9–10): 323–327.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz