HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef, BENEŠOVSKÁ Irena, MAITHAH Mansoor
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Thajsko – tygr na světovém trhu s cukrem
Thailand – Tiger in World Sugar Market


The main objective of the paper is to analyze the position of Thailand in the world sugar market to identify the most significant changes which appeared in the area of sugar production and trade in Thailand during the last decades. The main ambition is to highlight especially those events which strengthened the position of Thailand in the world sugar market. Based on the results of the paper we can see that Thailand significantly increased its sugar and sugar cane production capacities. This growth did not affect bio-ethanol production. Significant support from the government enabled construction of new production capacities and stabilized domestic sugar market. The stabilization of national market enabled an increase in production and the current production capacities are much higher in comparison with domestic consumption. Thailand became a significant exporter of sugar and confectioneries. Thai sugar was able to get a significant position in the global market and Thailand maintains a significant comparative advantage not only in the area of sugar production, but especially in the area of trade in sugar, not only in relation to global market, but especially in relation to regional market.

Key words: sugar, sugar cane, production, trade, competitiveness, price, position, world.


Zpracovaný článek si klade za cíl analyzovat postavení Thajska na světovém trhu s cílem identifikovat nejvýznamnější změny, které v oblasti produkce a obchodu nastaly v průběhu posledních desetiletí. Má zejména poukázat na skutečnosti, které vedly k posílení postavení Thajska na světovém trhu s cukrem. Z výsledků zpracované analýzy obecně vyplývá, že Thajsko během posledních let velmi výrazně navýšilo vlastní kapacity v oblasti produkce cukrové třtiny a cukru. Tento nárůst se však minimálně dotkl odvětví výroby biopaliv. Značná podpora ze strany vlády vedla k vybudování řady zpracovatelských kapacit na výrobu cukru a zároveň vedla i ke stabilizaci tuzemského trhu s cukrem. Díky tomu, že se vnitřní trh stabilizoval, mohlo dojít během posledních několika dekád k výraznému nárůstu produkce a k vytvoření výrazných exportních kapacit. Thajský cukr si tak vydobyl velmi významné postavení na světovém trhu – a Thajsko disponuje v oblasti produkce a zejména obchodu s cukrem výraznými komparativními výhodami, a to nejen ve vztahu k trhu světovému, ale zejména pak ve vztahu k trhu regionálnímu.

Klíčová slova: cukr, třtina, produkce, obchod, konkurenceschopnost, cena, postavení, svět.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (9–10): 312–317.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz