HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HŘIVNA Luděk1, PECHKOVÁ Jana1, BUREŠOVÁ Iva2
(1Mendelova univerzita v Brně, 2Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně )

Vliv aplikace bóru na výnos a technologickou kvalitu cukrové řepy
Effect of Boron Appli­cation on Yield and Technological Quality of Sugar Beet


In the years 2011 and 2012, a small plot field experiment was set up monitoring the influence of boron application on yield and technological quality of sugar beet. The yield of leaves was almost twice higher in 2011 (62.6 t/ha). On the other hand, the yield of roots was higher in 2012 (107.6 t/ha). Also in 2012, higher average sugar content (19.41 %) was observed. More favorable, lower values of soluble ash were observed in 2011 (0.57 %). Among the tested fertilizers, Bortrac has proven to be most effective. Good results were also achieved by the application of fertilizer CARBONBOR.

Key words: sugar beet, microelement, boron, fertilizer, yield.


V letech 2011 a 2012 byl založen maloparcelní polní pokus, který sledoval vliv aplikace bóru na výnos a technologickou kvalitu cukrové řepy. Výnos chrástu byl téměř dvojnásobně vyšší v roce 2011 (62,6 t/ha), výnos bulev byl naopak vyšší v roce 2012 (107,6 t/ha). V roce 2012 byla také vyhodnocena vyšší průměrná cukernatost (19,41 %). Příznivější, tedy nižší hodnoty rozpustného popela byly stanoveny v roce 2011 (0,57 %). Ze zkoušených hnojiv se osvědčil jako nejúčinnější Bortrac. Dobré výsledky byly dosahovány také po aplikaci hnojiva Carbonbor.

Klíčová slova: cukrová řepa, mikroelement, bór, hnojivo, výnos.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (4): 126–130.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz