HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2023    2/2023   

Listy cukrovarnické a řepařské, 140, 2024
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      2/2024 (únor)
 • Pojer J.:
  Zamyšlení nad dovozy cukru z Ukrajiny = Reflections on Sugar Import from Ukraine   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Postřehy z technické komise CIBE ve francouzském St. Quentinu = Insights from CIBE Technical Reception Control Committee in St. Quentin, France   full text (PDF)
 • Brinar J., Pulkrábek J., Bečková L.:
  Vliv aplikace mikrogranulovaných hnojiv při setí na produkci cukrové řepy = Effect of Microgranulated Fertilizers Application at Sowing on Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Košařová, J. Pokrivčák, J.:
  Meranie produktivity slovenských pestovateľov cukrovej repy = Measuring of Productivity of Slovak Sugar Beet Growers
  full text (PDF)   abstract
 • Rudinskaya T., Náglová Z.:
  Technická efektivnost českých cukrovarů = Technical Efficiency of Czech Sugar Factories   full text (PDF)   abstract
 • Štemberk J., Jakubec I.:
  Od cukrovarské vlečky k cukrovarnické dráze = From Sugar Siding to Sugar Railroad   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl II.: Manipulace s řepou = Sugar Technology – II: Handling Beet   full text (PDF)
 • Dobrovická muzea přivítala 200 000. návštěvníka   full text (PDF)
TOP

      1/2024 (leden)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na prahu roku 2024 = Czech Sugar Industry on the Threshold of Year 2024   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2024 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2024   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Jakost cukrové řepy v Česku a její dlouhodobý vývoj = Quality of Sugar Beet in Czech Republic and Its Long-term Development   full text (PDF)   abstract
 • Pojer J.:
  Zavedení směsného paliva E10 i v České republice = Introduction of E10 Blended Fuel in Czech Republic   full text (PDF)
 • Vondráček M., Tůma V., Vacek T., Kluger V., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Český zahraniční obchod s cukrem v období krize let 2018 až 2022 = Czech Foreign Trade with Sugar During the 2018–2022 Crisis   full text (PDF)   abstract
 • Kudrna J.:
  Několik úvah ohledně nových možností cukrovarnictví a lihovarnictví v oblasti zajišťování obrany státu = Several Thoughts on New Possibilities of Sugar and Distillery Industry in Providing for Defence of the State   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl I.: Slovo úvodem k seriálu = Sugar Technology – I: Word of Introduction to Our Series
  full text (PDF)
 • Kadlec P:
  Nové knihy: Mosen Asadi – Beet-Sugar Technology Handbook   full text (PDF)
 • Marek B:
  Sto dvacet let od narození prof. Dr. Ing. Josefa Dyra, DrSc.   full text (PDF)

ON-LINE/OBSAH 2023

ON-LINE/OBSAH 2022     ON-LINE/OBSAH 2021     ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář