HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2023    2/2023    3/2023    4/2023    5–6/2023    7–8/2023   

Listy cukrovarnické a řepařské, 140, 2024
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      7–8/2024 (červenec – srpen)
 • Reinbergr O.:
  Děláme dobře svou práci = We Do Our Job Well   full text (PDF)
 • Stanovisko CEFS ke zdanění slazených potravin a nápojů = CEFS Opinion on Taxation of Sugary Foods and Drinks
  full text (PDF)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví – šestka v Evropě = Czech Sugar Industry – Number Six in Europe   full text (PDF)
 • Pavlů K.:
  Ochrana proti cerkosporióze a její rentabilita = Protection against Cercosporiosis and Its Profitability   full text (PDF)   abstract
 • Kotlánová B., Petržalová L., Děkanovský I., Rypová I., Winkler J.:
  Vegetace plevelů na zemědělských hnojištích = Vegetation of Weeds in Agricultural Manure Piles   full text (PDF)   abstract
 • Hůla J., Brož P., Novák P., Matyáš L., Strnad M.:
  Může zpracování půdy přispívat k půdní erozi? = Can Soil Tillage increase Soil Erosion?   full text (PDF)   abstract
 • Kusá H., Mühlbachová G., Káš M., Růžek P.:
  Vliv organického a minerálního hnojení a plečkování na kvalitu půdy a výnos cukrové řepy = Effect of Organic and Mineral Fertilization and Hoeing on Soil Quality and Sugar Beet Root Yield   full text (PDF)   abstract
 • Skopalová G., Šipoš J., Heroldová M., Suchomel J.:
  Představuje cukrová řepa kvalitní potravní nabídku pro drobné hlodavce? = Is Sugar Beet a Quality Food Supply for Small Rodents?   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Otakaru Šaškovi   full text (PDF)
 • Nesiba J.:
  Reflexe cukru jako koření i medicíny ve středověku = Reflection on Sugar as Spice and Medicine in Middle Ages
  full text (PDF)   abstract
 • Mabeta J., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Perspektivy cukrovarnického průmyslu v subsaharské Africe – minulost a současnost = Prospects for Sugar Industry in Sub-Saharan Africa – Past and Present   full text (PDF)   abstract
 • Henke S., Kadlec P., Šárka E.:
  Cukrovarnická technologie – díl VI.: Těžení šťávy – část 3. Všeobecné zásady těžení šťávy a hodnocení extraktorů = Sugar Technology – VI: Juice Extraction – Part 3. General Fundamentals of Juice Extraction and Evaluation of Extractors   full text (PDF)
 • Kolář M.:
  Osobní: K významnému životnímu jubileu Radky Hložkové   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Karel Anselm Thurn-Taxis: 180 let od úmrtí   full text (PDF)
TOP

      5–6/2024 (květen – červen)
 • Chochola J.:
  Výzvy a hrozby budoucnosti aneb „Kam ten (náš) svět spěje?“ = Future Challenges and Threats; “Where is our World Headed?”   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2024 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2024   full text (PDF)
 • Nedvěd V.:
  Moderní ochrana před chorobami cukrové řepy na bázi účinné látky Revysol® = Modern Protection against Sugar Beet Diseases Based on Active Ingredient Revysol®   full text (PDF)
 • Rychlý S.:
  Mšice jako přenašeči virů na cukrové řepě = Aphids as Virus Vectors on Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Holý K., Horská T.:
  Jaké škůdce cukrové řepy může podpořit změna moření? = Which Sugar Beet Pests can be Enhanced by Change in Seed Treatment?   full text (PDF)   abstract
 • Matějovský J., Hřivna L.:
  Novinka ALMIRO®Altron+ při pěstování cukrové řepy = New ALMIRO®Altron+ in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Brom R.:
  Odrůdy řepy cukrové registrované v roce 2024 =  Sugar Beet Varieties Registered in 2024   full text (PDF)   abstract
 • Cukrová řepa se stabilními výnosy a vysokou rentabilitou = Sugar Beet with Stable Yields and High Profitability   full text (PDF)
 • Nebeská O., Babka O., Zeman M.:
  Vliv navýšení spotřebních daní z lihu v roce 2024 na míru zdanění spotřebitelů =  Impact of 2024 Increase in Excise Duty on Ethanol on Consumer Taxation Rates   full text (PDF)   abstract
 • Jílková P., Knihová L.:
  ESG nefinanční reporting: klíčový nástroj managementu pro dosažení udržitelného rozvoje = ESG Non-Financial Reporting: Key Management Tool for Achieving Sustainable Development   full text (PDF)   abstract
 • Toušek Z., Hinke J., Smutka L., Pulkrábek J:
  Srovnání vývoje pracovního kapitálu cukrovarnických společností v rámci zemí Visegrádské čtyřky z pohledu obrátkového cyklu peněz = Comparison of Working Capital Development of Sugar Companies in Visegrad Four Countries from Cash Conversion Cycle Perspective   full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Rožnovský J., Mušková A., Plaček Z.:
  Historie pěstování a zpracování cukrové řepy v okresu Louny = History of Cultivation and Processing of Sugar Beet in Louny District   full text (PDF)   abstract
 • Crnčan A., Jelić Milković S., Kristić J., Berić A., Hadelan L., Kranjac D.:
  Organizačně-ekonomická analýza produkce cukrové řepy v Chorvatské republice = Organizational Economic Analysis of Sugar Beet Production in Republic of Croatia   full text (PDF)   abstract
 • Henke S., Kadlec P., Šárka E.:
  Cukrovarnická technologie – díl V.: Těžení šťávy – část 2. Extraktory = Sugar Technology – V: Juice Extraction – Part 2. Extractors   full text (PDF)
 • Marek B.:
  170 let od založení prvního cukrovarnického spolku na našem území   full text (PDF)
TOP

      4/2024 (duben)
 • Zimní školy pro pěstitele společnosti Tereos TTD   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Cukrová řepa – v roce 2024 perspektivní plodina?! = Sugar Beet – Promising Crop in 2024?!   full text (PDF)
 • Bittner V., Pavlů K., Chalupný K.:
  Z 79. kongresu IIRB v Bruselu = 79th IIRB Congress in Brussels   full text (PDF)
 • Roba R.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2023/2024 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2023/2024 in Slovakia   full text (PDF)
 • Listová hnojiva snižují vliv stresů = Foliar Fertilizers Reduce Stress Impact   full text (PDF)
 • Šefrová H., Laštůvka Z., Pražanová Ž.:
  Změny škodlivosti škůdců vzcházejícího a mladého porostu cukrové řepy = Changes in Pests Harmfulness on Emerging and Young Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Kotlánová B., Kollár M., Děkanovský I., Podlasek A., Rys V., Winkler J.:
  Reakce plevelů cukrovky na odlišná zpracování půdy v provozních podmínkách = Response of Sugar Beet Weeds to Different Tillage under Field Conditions   full text (PDF)   abstract
 • Zdráhal I., Bečvářová V.:
  Intenzita intra-odvětvového zahraničního obchodu České republiky s cukrem = Intensity of Sugar Intra-Industry Trade in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Skřivan A.:
  Výroba cukru v Číně před a po vzniku komunistického režimu = Sugar Production in China Before and After Establishment of Communist Regime   full text (PDF)   abstract
 • Henke S., Kadlec P., Šárka E.:
  Cukrovarnická technologie – díl IV.: Těžení šťávy – část 1. Základní pojmy = Sugar Technology – IV: Juice Extraction – Part 1. Basic Definitions   full text (PDF)
 • Kolář M.:
  Osobní: K významnému životnímu jubileu Radky Hložkové   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Karel Anselm Thurn-Taxis – 180 let od úmrtí   full text (PDF)
TOP

      3/2024 (březen)
 • Kašing P.:
  Cukrová řepa bez neonikotioidního moření = Sugar Beets without Neonicotinoid Seed-Dressing   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J., Narovec J., Vysloužil P., Zapletal J., Vajdík J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2023/2024 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2023/2024   full text (PDF)
 • Klabal L., Klabalová J.:
  Osobní: Ing. Václav Řehák – cukrovarník tělem i duší   full text (PDF)
 • Basík J., Maxa M.:
  Jak se popasovat s výzvami v pěstování cukrové řepy v roce 2024? = Tackling Sugar Beet Cultivation Challenges in 2024
  full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Fytoplazma stolburu na cukrovce v roce 2023 = Stolbur Phytoplasma on Sugar Beet in 2023   full text (PDF)
 • Olšan I.:
  Jaká je optimální rychlost při postřiku? = What is Optimal Spray Speed?   full text (PDF)
 • Chochola J., Kocourek F., Stará J.:
  Neonikotinoidy a možnosti jejich náhrady u cukrové řepy = Neonicotinoids and Their Possible Substitutes in Sugar Beet
  full text (PDF)
 • Pěstování cukrové řepy s využitím přípravku AZOTER F = Sugar Beet Cultivation Using AZOTER F   full text (PDF)
 • Darebník V.:
  Zvýšení spotřební daně na lihoviny od 1. 1. 2024 je diskriminačním krokem vůči výrobcům lihovin = Spirit Duty Increase from 1 January 2024 Seen as Discrimination against Spirits Producers   full text (PDF)
 • Pražan J.:
  Přinese případné zdanění slazených nápojů zlepšení zdravotního stavu obyvatel? = Will Possible Sugary Drinks Tax Improve Population Health?   full text (PDF)
 • Palát M.:
  Mikroekonomické charakteristiky a vývojové trendy trhu cukrové třtiny a cukru v Indii = Microeconomic Characteristics and Development Trends of Sugarcane and Sugar Market in India   full text (PDF)   abstract
 • Toušek Z., Hinke J., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Srovnání vývoje pracovního kapitálu vybraných českých cukrovarnických společností z pohledu obrátkového cyklu peněz = Comparison of Working Capital Development of Selected Czech Sugar Companies from Cash Conversion Cycle Perspective
  full text (PDF)   abstract
 • Henke S., Kadlec P.:
  Cukrovarnická technologie – díl III.: Výroba sladkých řízků = Sugar Technology – III: Beet Slicing   full text (PDF)
 • Marek B:
  Ing. Hugo Jelínek – sto devadesát let od narození   full text (PDF)
TOP

      2/2024 (únor)
 • Pojer J.:
  Zamyšlení nad dovozy cukru z Ukrajiny = Reflections on Sugar Import from Ukraine   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Postřehy z technické komise CIBE ve francouzském St. Quentinu = Insights from CIBE Technical Reception Control Committee in St. Quentin, France   full text (PDF)
 • Brinar J., Pulkrábek J., Bečková L.:
  Vliv aplikace mikrogranulovaných hnojiv při setí na produkci cukrové řepy = Effect of Microgranulated Fertilizers Application at Sowing on Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Košařová, J. Pokrivčák, J.:
  Meranie produktivity slovenských pestovateľov cukrovej repy = Measuring of Productivity of Slovak Sugar Beet Growers
  full text (PDF)   abstract
 • Rudinskaya T., Náglová Z.:
  Technická efektivnost českých cukrovarů = Technical Efficiency of Czech Sugar Factories   full text (PDF)   abstract
 • Štemberk J., Jakubec I.:
  Od cukrovarské vlečky k cukrovarnické dráze = From Sugar Siding to Sugar Railroad   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl II.: Manipulace s řepou = Sugar Technology – II: Handling Beet   full text (PDF)
 • Dobrovická muzea přivítala 200 000. návštěvníka   full text (PDF)
TOP

      1/2024 (leden)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na prahu roku 2024 = Czech Sugar Industry on the Threshold of Year 2024   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2024 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2024   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Jakost cukrové řepy v Česku a její dlouhodobý vývoj = Quality of Sugar Beet in Czech Republic and Its Long-term Development   full text (PDF)   abstract
 • Pojer J.:
  Zavedení směsného paliva E10 i v České republice = Introduction of E10 Blended Fuel in Czech Republic   full text (PDF)
 • Vondráček M., Tůma V., Vacek T., Kluger V., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Český zahraniční obchod s cukrem v období krize let 2018 až 2022 = Czech Foreign Trade with Sugar During the 2018–2022 Crisis   full text (PDF)   abstract
 • Kudrna J.:
  Několik úvah ohledně nových možností cukrovarnictví a lihovarnictví v oblasti zajišťování obrany státu = Several Thoughts on New Possibilities of Sugar and Distillery Industry in Providing for Defence of the State   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl I.: Slovo úvodem k seriálu = Sugar Technology – I: Word of Introduction to Our Series
  full text (PDF)
 • Kadlec P:
  Nové knihy: Mosen Asadi – Beet-Sugar Technology Handbook   full text (PDF)
 • Marek B:
  Sto dvacet let od narození prof. Dr. Ing. Josefa Dyra, DrSc.   full text (PDF)

ON-LINE/OBSAH 2023

ON-LINE/OBSAH 2022     ON-LINE/OBSAH 2021     ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář