HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠEFROVÁ Hana, LAŠTŮVKA Zdeněk, PRAŽANOVÁ Žaneta
(Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta )

Změny škodlivosti škůdců vzcházejícího a mladého porostu cukrové řepy
Changes in Pests Harmfulness on Emerging and Young Sugar Beet


An analysis of pests harmfulness on emerging and young sugar beet was carried out. During the 20th century, pest damage of 18 taxa was registered in the Czech Republic with permanent damage caused by pests from four taxa: Aclypea spp., Elateridae, Atomaria linearis Stephens, 1830 and Pegomya spp. Harmfulness increased in three taxa: Myzus persicae Sulzer, 1776, Aphis fabae Scopoli, 1763, Chaetocnema concinna (Marsham, 1802), and decreased in Noctuinae, Bothynoderes punctiventris (Germar, 1824) and Otiorhynchus ligustici (L., 1758). Pests from seven taxa were sporadically damaging: Collembola, Silpha obscura L., 1758, Cassida spp., Galeruca tanaceti (L., 1758), Tanymecus palliatus (F., 1787), Opatrum sabulosum (L., 1761), Bibio spp. and Tipula spp. After 2000, nine pest taxa were found to be damaging to emerging and young sugar beet, five of which were sporadic or irregular pests: Noctuinae, Elateridae, Atomaria linearis, Cassida spp., Bothynoderes punctiventris and Tanymecus palliatus. Aphidae, Chaetocnema concinna and Pegomya spp. can still be considered regular pests.

Key words: sugar beet, aphids, Pygmy beetle, beet flea beetle, Pegomya spp.


Byla provedena analýza škodlivosti škůdců vzcházejícího a mladého porostu cukrovky. V průběhu 20. století byla na území České republiky zjištěna škodlivost druhů z 18 taxonů. Trvale škodily druhy ze čtyř taxonů: Aclypea spp., Elateridae, Atomaria linearis Stephens, 1830 a Pegomya spp. Škodlivost narostla u Myzus persicae Sulzer, 1776, Aphis fabae Scopoli, 1763 a Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) a poklesla u druhů podčeledi Noctuinae, Bothynoderes punctiventris (Germar, 1824) a Otiorhynchus ligustici (L., 1758). Ojediněle škodily druhy ze sedmi taxonů: Collembola, Silpha obscura L., 1758, Cassida spp., Galeruca tanaceti (L., 1758), Tanymecus palliatus (F., 1787), Opatrum sabulosum (L., 1761), Bibio spp. a Tipula spp. Po roce 2000 byla na vzcházejícím a mladém porostu cukrovky zjištěna škodlivost druhů z devíti taxonů, pět z nich škodilo jednorázově nebo nepravidelně: Noctuinae, Elateridae, Atomaria linearis, Cassida spp., Bothynoderes punctiventrisTanymecus palliatus. Za pravidelné škůdce lze stále považovat Aphidae, Chaetocnema concinnaPegomya spp.

Klíčová slova: cukrová řepa, mšice, maločlenec, dřepčíci, květilka.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (4): 140–144.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz