HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PALÁT Milan
(University College Prague, Newton University )

Srovnání vývoje pracovního kapitálu vybraných českých cukrovarnických společností z pohledu obrátkového cyklu peněz
Microeconomic Characteristics and Development Trends of Sugarcane and Sugar Market in India


The article aims to evaluate key economic characteristics and trends of sugar and sugarcane production in India, including the country’s position on world markets. Sugarcane is the most important cash crop in India in the long term, and its cultivation and subsequent processing has a very long tradition in this country. India, along with Brazil, represent the two most important producers of sugar in the global scope. Each year, both countries are in the top two ranks of the world’s largest sugar producers, although their respective rankings may vary from year to year. For the second time in the last three years, India reached the top rank at the expense of Brazil. Indian sugar production thus represents almost fifteen percent of the total world production of this commodity, and the country is also the world’s largest consumer of sugar, the consumption of which continues to grow and thus creates additional challenges for the development of this sector. The article further evaluates the development of sugar cane and sugar production with a focus on the main growing areas, production, consumption and, last but not least, international sugar trade. Key words: .

Key words: sugar cane, sugar, production, trade, India.


Článek si klade za cíl zhodnocení klíčových ekonomických charakteristik a trendů produkce cukru a cukrové třtiny v Indii, včetně pozice země na světových trzích. Cukrová třtina je dlouhodobě nejdůležitější tržní plodinou v Indii a její pěstování a následné zpracování má v této zemi velmi dlouhou tradici. Indie spolu s Brazílií představují dva nejvýznamnější producenty cukru v globálním měřítku. Obě země se každoročně umisťují na prvních dvou příčkách největších světových producentů cukru, i když jejich vzájemné pořadí se rok od roku může lišit. Podruhé za poslední tři roky se Indii podařilo dostat první místo na úkor Brazílie. Indická produkce cukru tak představuje téměř patnáct procent celkové světové produkce této komodity a země je též největším světovým spotřebitelem cukru, jehož spotřeba i nadále roste, což vytváří další výzvy pro rozvoj tohoto sektoru. Článek dále hodnotí vývoj produkce cukrové třtiny a cukru se zaměřením na hlavní pěstitelské oblasti, produkci, spotřebu a v neposlední řadě i mezinárodní obchod s cukrem.

Klíčová slova: cukrová třtina, cukr, produkce, obchod, Indie.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (3): 114–117.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz