HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RUDINSKAYA Tamara, NÁGLOVÁ Zdeňka
(Ústav zemědělské ekonomiky a informací )

Technická efektivnost českých cukrovarů
Technical Efficiency of Czech Sugar Factories


The paper focuses on the evaluation of technical efficiency of Czech sugar factories in the years 2006–2021. Stochastic Frontier Analysis (SFA) was the method used to determine the technical efficiency. The abolition of sugar quotas for agricultural beet producers had a mediated impact on the efficiency of sugar factories. The decrease in efficiency occurred in 2017, i.e., during the period of the end of sugar production regulation.

Key words: technical efficiency, sugar quotas, competitiveness, prices.


Příspěvek se zaměřuje na vyhodnocení technické efektivnosti českých cukrovarů v letech 2006–2021. Ke stanovení technické efektivnosti byla použita metoda Stochastické hraniční analýzy (SFA). Zrušení cukerních kvót pro zemědělské producenty cukrové řepy mělo zprostředkovaný dopad i na efektivitu cukrovarů. K poklesu efektivnosti došlo v roce 2017, tzn. v období konce regulace produkce cukru.

Klíčová slova: technická efektivnost, cukerní kvóty, konkurenceschopnost, ceny.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (2): 71–74.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz