HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír
(Řepařský institut, Semčice )

Jakost cukrové řepy v Česku a její dlouhodobý vývoj
Quality of Sugar Beet in Czech Republic and Its Long-term Development


The article presents the development of sugar content and sugar yield over the last 50 years. Over this period, beet sugar content in the Czech Republic has increased from 14–15% to 17%, and the yield of refined polarized sugar has increased from 75% to about 87%. The biggest shift in quality occurred between 1990 and 2010. Testing of the available varieties shows the purchased polarized sugar returning a potential quality of around 18% sugar content for growers and a yield of around 90% for sugar producers. The effect of certain selected factors on the quality – sugar content, molasses content and sugar yield – has also been estimated from a series of trials over the last 10 years. The trials also estimated the effect of current nematode-tolerant varieties, smart varieties tolerant to ALS herbicides, foliar fungal diseases, nematodes, early harvesting and long-term storage of beet, shallower cut (micro-top) and nitrogen fertilization.

Key words: sugar beet, sugar, yield, sugar content, sugar yield.


V článku je prezentován vývoj cukernatosti a výtěžnosti cukru za posledních 50 let. Cukernatost se v Česku v tomto období zvýšila ze 14–15 % na 17 %, výtěžnost rafinády z polarizačního cukru ze 75 % na cca 87 %. K největšímu posunu v jakosti došlo v letech 1990–2010. Ze zkoušení nabízených odrůd vychází současná potenciální jakost pro pěstitele na cca 18 % cukernatosti a pro cukrovary výtěžnost z nakoupeného polarizačního cukru cca 90 %. Dále je z řady pokusných sérií z posledních 10 let odhadován vliv vybraných faktorů na jakost – na cukernatost, obsah melasotvorných látek a na výtěžnost cukru. Byl odhadnut vliv současných odrůd tolerantních k nematodům, smart odrůd tolerantních k ALS herbicidům, vliv houbových chorob listů, nematodů, rané sklizně a dlouhodobého skladování řepy, mělčího sřezu (mikrotopu) a hnojení dusíkem.

Klíčová slova: cukrová řepa, cukr, výnos, cukernatost, výtěžnost.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (1): 19–26.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz