HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, ROŽNOVSKÝ Jaroslav2, MUŠKOVÁ Anna3, PLAČEK Zdeněk4
(1Komora zemědělských poradců ČR, 2Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno; Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice na Moravě, 3Brno, 4Lenešický okrašlovací spolek, o.s. )

Historie pěstování a zpracování cukrové řepy v okresu Louny
History of Cultivation and Processing of Sugar Beet in Louny District


The district of Louny is located in northern Bohemia. There are very good conditions for growing agricultural crops, including sugar beet. The article presents a summary of the history of its cultivation and processing in sugar factories from the middle of the 19th century. This region was one of the most important areas of sugar beet cultivation in former Czechoslovakia. During the monitored period, there were sugar factories at 7 locations.

Key words: Louny District, sugar beet, growing, sugar factory.


Okres Louny se nachází v severních Čechách. Jsou zde velmi dobré podmínky pro pěstování zemědělských plodin včetně řepy cukrové. V článku je předložen souhrn historie jejího pěstování a zpracování v cukrovarech od poloviny 19. století. Tento region náležel mezi nejvýznamnější oblasti jejího pěstování v bývalém Československu. Za sledované období zde byly cukrovary na 7 lokalitách.

Klíčová slova: okres Louny, cukrová řepa, pěstování, cukrovar.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (5–6): 218–224.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz