HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT


Seznam doporučených odrůd cukrové řepy pro rok 2024
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2024


The total of 27 sugar beet varieties were added to the list of recommended varieties in 2023. The trials were based on 10 locations. The spring months were very cold with ground frosts, the weather was quite dry during the growing season and the distribution of rainfall was rather uneven. In September the weather was warm and dry; harvesting took place under optimum conditions. The final processing used five sites, all of which underwent soil analysis and were confirmed as free of any beet cyst nematode infection. The average beet yield was 5 t/ha lower than in 2022 and average sugar content was comparable to the previous year (17.5%).
The list of recommended sugar beet varieties is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The varieties are divided and evaluated according to their tolerance. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The list of recommended varieties includes not only one-year results, but also the results of two and three-year tests.

Key words: sugar beet, varieties, testing.


V roce 2023 bylo do zkoušení pro Seznam doporučených odrůd zařazeno 27 odrůd cukrové řepy. Pokusy byly založeny na 10 lokalitách. Jarní měsíce byly velmi chladné s přízemními mrazíky, během vegetace bylo sušší počasí, rozdělení srážek bylo spíše nerovnoměrné. V září bylo počasí teplé, suché. Sklizeň proběhla za optimálních podmínek. K závěrečnému zpracování bylo použito 5 lokalit. Všechny byly zpracovány na základě půdních rozborů, jako lokality neinfekční na háďátko řepné. Průměrný výnos řepy byl o 5 t/ha nižší než v roce 2022, cukernatost byla v průměru srovnatelná s předchozím rokem (17,5 %).
Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Na spolupráci se podílejí Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Odrůdy jsou do tabulek rozděleny podle tolerance a tak i hodnoceny. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Seznam doporučených odrůd uvádí nejenom výsledky jednoleté, ale i z dvouletého a tříletého zkoušení.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (1): 9–17.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz